Naše muzeum se připojilo k celorepublikové akci „Světla nad bunkry“, mající za úkol osvětlením objektů a zapálením svíček vzpomenout na statečnost a odhodlání našich předků bránit na podzim 1938 tehdejší Československo před útokem nepřátel. Mobilizace čs. branné moci, vyhlášená pozdě večer 23. září 1938, byla prozatím naší největší vojenskou akcí v novodobých dějinách.

Během několika dnů totiž nastoupilo 1.250.000 mužů k obraně své země. Nasvítili jsme celkem tři objekty na památku příslušníků jindřichohradeckého pěšího pluku 29, kteří právě před rovnými 80 lety stáli na těchto místech.

Muzeum čs. opevnění Klášter bude otevřeno v pátek 28.9., a sobotu 29.9. u příležitosti 80. výročí mobilizace čs. armády, a to v časech 10 - 17 hodin. Bude to naposledy v tomto roce, poté už budou objekty zazimovány.

Miloslav Sviták