Už čtvrt století uplynulo od chvíle, kdy bylo na Novobystřicku založeno Muzeum čs. opevnění Klášter. Je nejstarším muzeem československého opevnění v jižních Čechách.

"Tuto událost si připomeneme v sobotu 17. června, kdy budou od 10 do 17 hod. zpřístupněny dva vyzbrojené a vybavené objekty. Akce začíná v 10 hodin před hlavním expozičním objektem," zve provozovatel muzea Miloslav Sviták.

Muzeum čs. opevnění Klášter naleznete 1,5 kilometru východně od obce Klášter poblíž silnice mezi Klášterem a Landštejnem.