Radní již schválili výsledek hodnocení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, kterým je firma Swietelsky stavební. Rekonstrukci provede za 1,6 milionu korun bez DPH.

Jak uvedl starosta Karel Macků, jedná se o opravu stávající asfaltové komunikace, která bude provedena výměnou asfaltobetonu. Dále dojde k opravě přilehlých chodníků, které budou opatřeny novou zámkovou dlažbou. „Stavba bude probíhat v těsné koordinaci s rekonstrukcí teplovodní soustavy, zde se opravy provedou s celou navrženou novou konstrukcí komunikace a chodníků," upřesnil a doplnil, že stavební práce jsou naplánovány od června do září letošního roku.

Kvůli opravám budou muset řidiči počítat s určitým omezením dopravy v jedné z hlavních ulic na sídlišti na Červeném Vrchu, navíc v blízkosti školky a obchodu. Objízdné trasy budou vedeny po okolních místních komunikacích. Pro veškeré integrované záchranné složky ale zůstane přístup zajištěn.