Oproti té lednové došlo v únoru k mírnému poklesu nezaměstnanosti, a to o 3,8 procenta, což podle ředitele hradeckého úřadu práce Jana Záruby představuje pokles o zhruba 70 uchazečů o zaměstnání.

Meziročně je pak pokles ještě významnější. Jan Záruba uvedl, že oproti stejnému období roku 2016 došlo k poklesu o přibližně 50 procent. Největší zájem ze strany zaměstnavatelů byl podle něho o profese montážní dělník výrobků z kovů, kuchař, řidič a svářeč. V únoru uchazeči o zaměstnání nejčastěji nastupovali do zaměstnání na pozici montážní dělník, řidič, prodavač, zedník, pomocný dělník ve stavebnictví a strojírenský dělník.

Aktuálně bylo na Jindřichohradecku evidováno více nezaměstnaných mužů než žen, a to přibližně o dvě stě, ale z pohledu délky trvání evidence bylo k poslednímu únoru 2018 evidováno déle než jeden rok naopak více mužů.

Jak ale Jan Záruba vyzdvihl, aktivní přístupem zaměstnanců úřadu práce, kteří se zaměřují na individuální práci s jednotlivými dlouhodobě nezaměstnanými, se ve spolupráci se zaměstnavateli v regionu daří snižovat i dlouhodobou nezaměstnanost. „Z meziročního srovnání je vidět významný rozdíl mezi rokem 2016 a rokem letošním,“ upozornil s tím, že za uplynulé dva roky klesl počet uchazečů o zaměstnání s délkou evidence delší než jeden rok téměř o 600.

Statistiky:
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání:29. 2. 2016 – 3110
28. 2. 2017 – 2446
28. 2. 2018 – 1626
Déle než 1 rok bylo k poslednímu únoru evidováno 113 mužů a 164 žen, přičemž 81 mužů a 99 žen evidovaných déle než rok bylo starší 50 let.
Počet uchazečů o zaměstnání s délkou evidence delší než jeden rok:29. 2. 2016 – 828
28. 2. 2017 – 476
28. 2. 2018 – 277