Žádné omezení by řidičům projíždějícím Jitkou neměla přinést rekonstrukce celkem 332 metrů kanalizace, která by měla začít už v polovině září. Práce navazují na první, únorovou etapu.

„Nové potrubí se bude pokládat pod zem podél hlavní silnice. Nově ale povede také do odboček k domu seniorů a k bývalým ubytovnám, a tam už se na cestách pracovat bude,“ vysvětlila mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Za zhotovitele radní vybrali společnost Jindřichohradecké montáže, která práce provede za zhruba 4,8 milionu korun bez DPH.

„Práce by měly být ukončeny v polovině května 2019,“ doplnila mluvčí. Poté na Jitce přijde na řadu obnova parkovacích ploch a silnic, nejdříve té od Jednoty směrem do Hradce.