„Zotavovacím akcím se na rozdíl od minulých let zatím zcela vyhýbaly epidemie. Letos ojedinělé bylo šetření případu kampylobakteriózy u sourozenecké dvojice z tábora na Jindřichohradecku, kdy bylo provedeno i bakteriologické vyšetření personálu kuchyně a dalších dětí s negativním výsledkem. Toto vyšetření ukázalo na zavlečené onemocnění,“ uvedl František Kotrba z Krajské hygienické stanice jihočeského kraje v českých Budějovicích.

Celkem už na jihočeských táborech provedli pracovníci hygienické stanice 148 kontrol. Je to o 18 víc než původně plánovali na celé prázdniny. Zaměřili se i na kontroly podobných akcí a také subjektů, které poskytují táborům stravování.

Zatím uložili hygienici osm pokut v celkové výši šest tisíc korun a další tisícikorunová sankce byla uložena i jednomu provozovateli jiné podobné akce.

I na sklonku prázdnin přibylo zotavovacích akcí. Dosud bylo na pracovištích hygienické stanice v Jihočeském kraji nahlášeno 256 zotavovacích akcí a 56 podobných akcí. Podobné akce jsou tábory s menším počtem dětí nebo kratším trváním. Vzrostl i počet rekreovaných dětí, který v jižních Čechách v 540 turnusech přesáhne hranici 34 tisíc.
„Ve všech klíčových aspektech, především počtu a závažnosti prohřešků, výši uložených sankcí a výskytu alimentárních onemocněních, je letošní sezona klidnější než ta předešlá,“ doplnil Kotrba.

Vloni totiž hygienici objevili 49 závad a rozdali 25 blokových pokut v rekordní výši 26 tisíc korun. Navíc na zotavovacích akcích objevili tři případy výskytu alimentárních onemocnění s lehkým až středně těžkým průběhem. Žádnou akci ale nemuseli uzavřít.