Pondělí 1. června

Na služebně Obvodního oddělení Policie ČR skončil v pondělí, před devátou večer, 54letý muž z okresu Tábor, který se na náměstí Míru v silně podnapilém stavu dožadoval dalšího přísunu alkoholických nápojů v restauraci Concertino. Když byl jeho požadavek obsluhou, z důvodu řečených, odmítnut, vzal za vděk tím, že bude alespoň obtěžovat hosty sedící na zahrádce před restaurací. Jeho představení bylo však zakrátko ukončeno přivolanou hlídkou strážníků, kterým nebyl schopen prokázat hodnověrně svou totožnost. Ta byla ověřena až na zmiňované policejní služebně, kde byl také při té příležitosti změřen jeho výkon s výslednou hodnotou 2.52 ‰, a k tomu bylo připojeno vyúčtování za přestupek proti občanskému soužití.

Středa 3. června

Hned dvakrát se ve středu rozsvítilo pomyslné červené světlo brankového rozhodčího. Nešlo ovšem o prostor zimního stadiónu a hokejové utkání. To v Lidlu dvakrát „skóroval“ člen ostrahy. V prvním případě, po půl desáté dopoledne, zřejmě nešlo přehlédnout podivný nákup zákaznice (67 let), která nakupovala stylem, jako když mlynář Petr Máchal v pohádce S čerty nejsou žerty vytahoval z kouzelného kabátu zlaťáky “jednou pro nás, jednou pro knížete“… V její tašce se tak začalo zabydlovat zboží za 240 Kč, ale jen nakrátko. Paní nakonec místo čertovského kabátu zbyl kabát jen z ostudy a jako potvrzení, že to opravdu nejsou žerty, obdržela upomínku v podobě pokuty za přestupek proti majetku.

Druhý případ přinutil detektiva zaostřit zrak krátce po šesté navečer, když zmizel „tatarák“, a hned dvakrát, v dámské tašce Třeboňačky (47 let). A že to nebyl první případ, kdy neovládla své nutkání, byla i následná pokuta přizpůsobena tak, aby příště, pokud možno, zůstalo červené světlo pouze v režimu pohotovostním.

Petr Čermák, Městská policie J. Hradec