Jak za městskou policie informoval Petr Zámek, strážníci psa odchytili. "Vzhledem k tomu, že pes jevil známky poranění, byl hlídkou převezen k veterinárnímu vyšetření. Zde byl vyšetřen a byly mu aplikovány léky a sedativa, poněvadž byl velmi agresivní a neklidný. Pes byl sice čipovaný, ale čip byl zapsaný v registru, kde již na jejich telefonní lince nikdo nefungoval. A zjištění majitele se muselo odložit na druhý den. Po zklidnění byl pes umístěn do kotce městské policie," popsal Petr Zámek.

Naštěstí se ještě týž den ve večer telefonicky ozvala sama majitelka psa. Po předání zvířete jí nezbylo, než dojít uhradit náklady na vyšetření na veterinární kliniku a následně zaplatit pokutu za přestupkové jednání.

Někteří majitelé psů si totiž podle Petra Zámka neuvědomují, že následky zaběhnutí jejich mazlíka se mohou projevit nejen na stavu jejich peněženky, ale že tato událost může mít další nepříjemné dopady. "Tyto další skutečnosti mohou pro majitele předmětného psa představovat spoustu vynaloženého úsilí, času a finančních prostředků," dodal strážník.