Zakázku na „zvýraznění“ vjezdu do pěší zóny na náměstí a v Panské vypsali radní města. „U odbočky do pěší zóny, tam, kde je umístěný kolostav u Masných krámů, vznikne přejezdový práh. Bude stavebně upravený z dlažebních kostek, stejně jako při vjezdu do Svatojánské ulice z náměstí. Rozšíří se také chodník, tím pádem se vjezd směrem ke staré radnici zúží a upozorní řidiče na pěší zónu,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Komínek.

Doplnil také, že radnice – v závislosti na vysoutěžené zakázce – hodlá se stavebními úpravami začít letošního 13. listopadu. Konečný, nejzazší termín pro ukončení prací je 15. prosince. "Budeme se to ale snažit stihnout dřív, tedy tak, abychom na tradiční adventní trhy neměli rozkopané náměstí," dodal místostarosta. Předpokládaná cena této veřejné zakázky činí 454 tisíc korun bez daně.