Zastupitelé nyní schválili granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2018 a 2019.

Kromě toho, že město podporuje spolky, a to především ty sportovní, i nepeněžně, tak má i velmi bohatou grantovou politiku. Podle informací z radnice bylo v rámci jednoletých příspěvků v loňském roce rozděleno 27 spolkům 360 tisíc korun a ve víceletých grantech bylo rozděleno více než 1,1 miliónu korun pro 10 spolků.

V letech 2018 a 2019 bude pro dvanáct spolků z městské pokladny rozděleno 1,73 milionu korun. Starosta Karel Macků vysvětlil, že aby mohl být spolek z tohoto grantu obdarován, musí mít sídlo v Dačicích, členy spolku musí být děti a mládež do 18 let a spolek musí mít pravidelnou činnost minimálně jednou týdně. Na jedno dítě trvale bydlící v Dačicích pak dostane spolek na rok tři tisíce korun, na dítě bydlící mimo Dačice dostane 1 750 korun. „Jsem přesvědčený, že právě podpora dětí při jejich volnočasových aktivitách se městu bohatě vrátí,“ míní starosta.