Ve středu otevřela výběrová komise obálky s přihláškami zájemců. Vedení města poté potvrdilo, že všech osm přihlášek splnilo potřebné náležitosti. V příštím týdnu se komise sejde znovu a z přihlášené osmičky vybere čtyři, které pozve na pohovory.

„Je to trochu komplikované tím, že jedna z podmínek přihlášky byla, aby zájemce zpracoval koncepci rozvoje knihovny,“ vysvětlil starosta Stanislav Mrvka s tím, že některá koncepce má deset stránek, jiná patnáct a další třeba tři, proto komise potřebuje čas, aby dokumenty řádně prostudovala.

Osmero přihlášek obdržel městský úřad i v souvislosti s volným ředitelským křeslem jindřichohradecké 2. základní školy. „Všechny přihlášky též splnily kvalifikační předpoklady,“ komentoval místostarosta Bohumil Komínek. „Výběrové řízení se od toho v knihovně poněkud liší. V tomto případě budou k pohovorům předvoláni všichni zájemci podle abecedy. Jako termín jsme stanovili 23. leden. Koncepce rozvoje jsme požadovali také,“ řekl.

Důležité podle Komínka je, že všech osm zájemců jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří by teoreticky na místo ředitele školy mohli nastoupit. Uspěje samozřejmě ale jenom ten, který v hlasování komise obdrží nejvíce bodů.

Volné ředitelské posty

Ředitelské místo v knihovně se uvolnilo po srpnovém odvolání Jiřiny Kadlecové, kterému předcházely anonymní dopisy a neshody mezi zaměstnanci. Při prvním výběrovém řízení se komise neshodla a ze zhruba dvacítky přihlášených nikoho nevybrala. Jiří Vodáček z ředitelny 2. ZŠ odešel kvůli autonehodě, kde figuroval jako řidič.