I když v současné době mají páska a výzvy, aby lidé nevstupovali na trávník a nepokládali na něj květiny podle vedoucí správy krematoria a pohřebiště společnosti Mihos Hany Paluskové daleko prozaičtější význam.

„Potřeba vytvořit jakousi zábranu proti přímému vstupu na loučku byla vyvolána podmínkami pro kvalitní zakořenění a spojení jednotlivých dílů travního koberce, kdy v časovém horizontu zhruba měsíce není možné jakkoliv zatěžovat nový trávník. Mnohem větší a těžko napravitelnou škodu ale způsobují hořící svíčky, které lidé kladou přímo do trávy. Svíčka v plastovém obalu v okamžiku dohořívání zapálí okolní obal a ten se roztéká. V novém trávníku již dnes můžeme na mnoha místech vidět černá vypálená kolečka,“ naznačuje Palusková.

Pokračuje v tom smyslu, že ani v budoucnu po odstranění ochranné pásky správce hřbitova nepočítá se vstupem občanů do prostoru rozptylu loučky.

„Možná si to snad ani lidé neuvědomují, že při chůzi k místu rozptylu jejich blízkého šlapou po jiných zde uložených zemřelých. Řada měst jako například Jihlava, Dačice či České Budějovice, kde rozptylová loučka funguje řadu let, nemá v tomto směru žádné problémy. Lidé s úctou a pietou k zemřelým ukládají květiny či svíčky na vyhrazená místa a zákaz vstupu striktně dodržují,“ srovnává zvyklosti v různých městech Palusková. Návštěvníci jindřichohradecké rozptylové loučky podle ní mohou využít nově vybudovaného prostoru okolo památníčku, kde byly odstraněny růže a prostor byl zpevněn kamínkovou drtí.

V příštím roce vznikne podobný prostor k odkládání květinových či jiných darů na protilehlé straně loučky. Květiny a jiné předměty umístěné přímo na trávníku loučky budou pracovníci správy hřbitova přemísťovat, případně i zcela likvidovat.

„Doufáme, že lidé pochopí účel a smysl našeho snažení a budou respektovat pokyny umístěné u loučky. Vždyť úcta k zemřelým by měla být jednou z těch lepších lidských vlastností,“ řekla Palusková.
Rekonstrukce rozptylové loučky se odehrála na přelomu září a října, kdy město získalo grant z Jihočeského kraje ve výši 30 tisíc korun. Celkové náklady činily 124 tisíc korun.

Jedná se o rozptylovou loučku umístěnou přímo za obřadní síní, která byla doposud tak trochu ukrytá v husté zeleni tújí. „Kvůli výměně celého travního porostu musela být především zajištěna světlost prostoru a toho se dosáhlo vykácením celé řady starých tújí směrem do hřbitova,“ uvedla Palusková.

Dále vysvětluje, proč právě na této straně musely dřeviny ustoupit: „Vzhledem k tomu, že z hlavního tahu na Novou Bystřici doléhá hluk až do areálu hřbitova, bylo nutné zachovat souvislou stěnu tújí směrem ke krematoriu. Ta zabrání nejen hluku, ale i pohledům z vestibulu u obřadní síně či procházejících lidí. Pro lepší využití vlastního prostoru rozptylové loučky vzaly za své i dva vzrostlé smrky, pod kterými se vytvářelo vlhko a tvořil stín.“

Vykácené stromy nahradily nové malé tújky, které se budou pravidelným střihem udržovat ve výši asi jeden až 1,2 metru, aby utvářely pouze ozdobný lem, nikoliv neproniknutelnou hradbu stromů.

Jakousi třešničkou na dortu bude podle Paluskové vysazení čtyř převislých sakur typu Kiku shidare.

„Tato dřevina kvete nádhernými růžovými květy v květnu, tedy v měsíci, ve kterém jsou pravidelně prováděny rozptyly,“ dodala Hana Palusková.