Novoroční přípitek se uskuteční na vrcholu Javořice ve 12.30 hodin. Hlavní patnáctikilometrová trasa vede ze Studené na Javořici a zpět. Ostatní trasy jsou ze Řásné a Mrákotína, start u těchto tras je libovolný.

Způsob výstupu může být pěšky, na horském kole, na běžkách nebo i jinak. Startovné se platí na vrcholu Javořice 10 korun za Studenský knoflík a dobrovolný příspěvek 20 korun na akci Novoroční čtyřlístek do zapečetěné pokladničky na podporu aktivit pro handicapované spoluobčany.

Každý účastník obdrží na vrcholu Javořice knoflík od Výrobního družstva Styl Studená, otisk vrcholového razítka a občerstvení. Výstup je na vlastní nebezpečí a děti do patnácti let musí mít sebou doprovod rodičů. Lidé s psím doprovodem by měli respektovat běžecké stopy.