„Je to tragédie, ještě mám v paměti příběh Filipa z Cizkrajova a před několika dny ten učitel při zorbingu,“ reagovala Marie Machová z Jindřichova Hradce.

Zároveň dodala: „Je těžké někomu dávat vinu. Povídá se leccos, ale nikdo jsme u toho nebyli. Především je mi líto nejbližších, zejména rodičů.“ Na otázku, zda by své děti na podobný školní výlet pustila, odpověděla: „To je těžké. Já sama už mám děti velké, tak opravdu nevím. V každém případě by však měly být tyto akce řádně zabezpečené.“

„Školní výlety jsou plně v kompetenci ředitelů škol. My jim ani neurčujeme, jaké programy jsou vhodné. Existuje však řada metodických pokynů a předpisů, které bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů upravují. Vedle metodických pokynů je ochrana také součástí Školského zákona, školních řádů, ale i například Vyhlášky o základní škole či Zákoníku práce,“ vypočítala možnosti legislativních norem vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy na Městském úřadu v Jindřichově Hradci Jitka Čechová. Například v metodickém pokynu ministerstva školství se v případě koupání uvádí, že se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není zakázáno. Pedagogický pracovník pak osobně prověří bezpečnost místa a přesně vymezí prostor, kde žáci mohou plavat a učiní taková opatření, aby měl přehled o koupající se skupině. Skupinu tvoří maximálně deset žáků.

Důkladné poučení o bezpečnosti

Podobnou směrnici vydal pro své školy i Jihočeský kraj.

„Držet studenty pouze v lavicích není možné. Určité riziko existuje vždy. Každoročně například organizujeme kurz vodní turistiky pro třetí ročníky. Při plánování a přípravě podobných akcí se řídíme krajskou směrnicí, zároveň však máme i naši vnitřní směrnici, podle které se provádí poučení pro každou akci zvlášť,“ uvedla ředitelka Střední školy v Českých Velenicích Milena Elsterová.

Podle jejího vyjádření je jednou z nejdůležitějších věcí zajistit dostatečný počet odborně způsobilých pedagogických pracovníků.

Dva dny u Komorníku strávili letos žáci deváté třídy ze Základní školy v Nové Bystřici.

„Pobyt u vody se velmi vydařil bez sebemenších problémů. S dětmi zde byli dva zkušení učitelé,“ zhodnotil ředitel školy Václav Šilhan. Také podle něj se na každou školní akci pečlivě připravují včetně podrobného poučení o bezpečnostních opatření.

Miroslav Cihelka