První část stavby se zaměří na úsek od mostu přes Lužnici na hranici s Rakouskem a končit bude asi po třech kilometrech ve směru na České Budějovice a po necelých dvou kilometrech ve směru na Veselí nad Lužnicí.

Sanovat se budou i všechny železniční mosty kromě mostu na hranicích. Pro cestující to ale bude znamenat výluky na trati. Od listopadu začnou pouze přípravné práce, a tak půjde jen o krátkodobé denní výluky traťové koleje na Nové Hrady a Novou Ves nad Lužnicí. Hlavní výluky plánují železničáři na příští rok.

„Dřív jsem z Velenic dojížděl do Třeboně do školy vlakem. Výluka občas byla, ale to jsme byli rádi, alespoň jsme přišli do hodiny pozdě. Teď to ale lidem nepřeji, hlavně ježdění do práce bude protivné,“ myslí si Tomáš Straka z Českovelenicka.

Důvod rekonstrukce vysvětlil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek: „Výsledkem dokončené stavby bude uvedení železniční trati i souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům v rámci návaznosti na tratě evropského železničního systému, včetně zvýšení bezpečnosti jak z pohledu drážní dopravy, tak z pohledu cestující veřejnosti.“

Stavebníci provedou například úpravu kolejiště ve stanici České Velenice, a to obsahuje i zapojení tratě směrem do Budějovic i do Veselí s ohledem na budoucí elektrifikaci tratě. Radovat se budou hlavně vozíčkáři. U všech nástupišť budou totiž bezbariérové přístupy. Nevidomí a slabozrací budou mít cestování usnadněné. Projekt na ně pamatuje vybudováním zvukových majáčků a vodicích lišt.

Stavbu za přibližně 800 milionů korun bez daně financuje Státní fond dopravní infrastruktury a hotová bude za dva roky.