Ten jim od nového roku umožní  parkovat na vyznačených parkovacích stáních
 v celé Evropské unii.
V Třeboni, kde ještě začátkem října bylo vyměněno pouze 137 průkazů, což představovalo necelou jednu čtvrtinu z celkového počtu, se situace alespoň trochu zlepšila.

„V tuhle chvíli máme vyměněno 300 průkazů, přičemž ale podle odhadů ještě stejný počet vyměnit zbývá," uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová. Terénní pracovnice postupně objíždí obce spadající pod obec s rozšířenou působností Třeboň a výměny provádí přímo na místě. „Ve větších obcích již byla a lidé, kteří byli na její příjezd předem upozorněni, si průkazy již vyměnili," doplnila Jitka Bednářová 
s tím, že mnoho z nich přiznalo, že na výměnu zapomněli.

Optimističtější je situace na Dačicku, kde již stihli vyměnit více než dvě třetiny parkovacích karet. „Snažíme se lidi informovat na místní úrovni, takže docela chodí," uvedla referentka odboru sociálních věcí Irena Vašíčková. Dačičtí pracovníci sociálního odboru navíc vyjíždějí i za jednotlivými klienty.

„Pokud máme kontakt, obvoláváme klienty a nabízíme jim výměnu, kterou můžeme provést i v terénu," doplnila s tím, že jsou ale i tací, kteří novou kartu nechtějí, například občané dlouhodobě upoutaní na lůžko.

Situace je podobná i v Jindřichově Hradci. „Žádný velký nápor se nekoná, průkazy měníme průběžně. Je ale také hodně lidí, kteří přes zimu nejezdí a průkaz nepoužívají. Ten jim sice propadne, ale vyměnit si ho mohou přijít i později," informovala pracovnice jindřichohradeckého sociálního odboru Vlasta Vrajová.

Je nutné předložit:
- občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, původní označení O1 (série AA), fotografii držitele
- u nezletilých osob: rodný list
- u osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům: listina o ustanovení opatrovníka
- u osob neschopných podpisu: notářsky ověřená plná moc vystavená na základě lékařského potvrzení
- termín výměny: do 31. prosince 2012

Petra Jouzová