Pondělí 6. května je dnem, kdy by měly vypuknout práce na opravách povrchu silnice na nábřeží Ladislava Stehny.

Zakázku na opravy schválila rada města, která určila, že rekonstrukci povrchu provede firma Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. z Boršova nad Vltavou, a to za cenu přes 837 tisíc korun bez daně.

close Části silnice na nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci jsou ve velmi špatném stavu, o čemž se přesvědčí tisíce řidičů denně. info Zdroj: Deník/Adam Hudec zoom_in Po nábřeží denně projedou tisíce aut. Starosta města Michal Kozár přiblížil: „Dojde k předláždění stávajících kamenných kostek na vozovce místní komunikace na nábřeží. Součástí je také oprava uvolněných kamenných obrubníků, výměna a výšková úprava mříží uličních vpustí a výšková úprava poklopu revizní šachty kanalizace.“

Práce na nábřeží budou trvat zhruba měsíc, konkrétně do 5. června letošního roku. Řidiči tak v tomto termínu musejí počítat s dopravním omezením, nábřeží ale nebude uzavřené kompletně.

Proč se ale město rozhodlo přistoupit k pouhému provizornímu řešení problému? Souvisí to zejména s odbahněním a celkovou obnovou rybníku Vajgar, o které se uvažuje do budoucích let.

„Není zde kompletně vyřešeno technické a stavební řešení. Bude se například navrhovat systém řešení odlehčovacích komor, který bychom do větších oprav nábřeží poté měli zohlednit. Rozkopat silnici tak do hloubky nyní nemůžeme. Dokud nevíme, jak infrastrukturu a další související potíže vyřešit, nemá smysl investovat větší objem peněz. Nyní se tedy provede jen zmíněné předláždění, které opraví defekty komunikace,“ vysvětlil starosta Kozár.

Hlučné kostky zatím nezmizí

V budoucnu by mělo dojít i na téma nového povrchu nábřeží, v ideálním případě asfaltového namísto stávajících problematických kostek. Kromě toho, že jsou kostky nepříjemné snad pro každého řidiče, je jízda po nich hlučná. Dopravní studie z roku 2022 například uvádí, že hluková zátěž na nábřeží Ladislava Stehny se v noční době pohybuje mezi 50 - 55 decibely. Hodnota 58 decibelů je přitom hygienickým limitem hluku pro staré komunikace vybudované před 1. lednem 2001 se zvýšeným hygienickým limitem.

Na výstupech z dopravní studie z roku 2022 se můžete podívat na intenzitu dopravy na nábřeží či na výsledky měření hluku.

close Intenzita dopravy v roce 2022. info Zdroj: Městský úřad J. Hradec zoom_in Intenzita dopravy v roce 2022.

close Výstup z měření hluku v roce 2022. info Zdroj: Městský úřad J. Hradec zoom_in Výstup z měření hluku v roce 2022.