Podle místostarosty Zdeňka Mráze je potřeba, aby vše bylo v pořádku. „Jsem rád, že Povodí tuto akci naplánovalo, protože je potřeba, aby tyto objekty na Lužnici byly v dobrém technickém stavu. Nikdy totiž nevíme, kdy a co si na nás příroda nachystá," upozornil v narážce na povodně, které v minulosti Třeboňsko postihly již mnohokrát. Zároveň dodal, že k dílu neměl připomínky žádný z odborů městského úřadu ani společnost Třeboňské lesy a rybníky.

Nad Novořeckými splavy by tak mělo dojít ke stabilizaci koryta a jeho břehů, kde vlivem zvýšeného průtoku došlo v minulosti k poškození. Sanace vzniklé průrvy navíc zajistí dostatečnou průtočnost koryta pro odvádění vody z rašelinišť v Branné.