Vznikl za účelem získávání a přerozdělování peněz pro zvelebování města, a to po mnoha stránkách. Předsedá mu správní rada v čele se starostou města Stanislavem Mrvkou. Řeč je o nadačním fondu rozvoje města, který funguje na základě příspěvků a ročně rozdělí stovky tisíc korun nejen mezi sportovní a kulturní spolky, ale také mezi potřebné.

„Správní rada se schází zpravidla jednou měsíčně, a to na základě došlých žádostí," uvedla Jana Říhová, revizor fondu. Doplňuje, že fond v minulých letech přispěl například Romanu Pišnému nebo Nikolce Hořejší v rámci akce Do práce na kole, a to korunou za každý kilometr, který účastníci ujeli.

Nejvyšší částky z nadačního fondu v roce 2015 putovaly ke spolkům Kultura JH a BK Lions – oba ve výši 150 tisíc korun.
Necelých sedmdesát tisíc korun získala hradecká nemocnice na nákup infuzního křesla na onkologii. Drobnější částky, v řádech desítek tisíc korun, si rozdělily mimo mnoho dalších spolků třeba Junák, Spolek ledního hokeje, Civis novus, filatelisté nebo házenkářky.

Kompletní přehledy hospodaření nadačního fondu rozvoje jsou k prohlédnutí na webových stránkách města, tedy na www.jh.cz v sekci „Městské organizace". Zde se dají nalézt kompletní výroční zprávy o hospodaření a činnosti fondu včetně podrobně rozepsaných příspěvků spolkům a organizacím a informací o jejich využívání.