Jedním z projektů nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. Tímto projektem pomáhají dle vyjádření zakladatelky a předsedkyně správní rady Hany Harákové hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou slouží k odstranění nejen bolesti, ale i dalších symptomů závěrečných stadií těžkých onemocnění.

PODPORUJÍ DOMÁCÍ PALIATIVU

„Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a již devět let podporujeme také domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života ve známém prostředí mezi svými nejbližšími,“ dodala zakladatelka fondu.

Hospicová péče sv. Kleofáše je obecně prospěšná společnost, která vznikla před sedmi lety. Jejím hlavním cílem je přispívat ke zlepšení péče o umírající a jejich blízké na Třeboňsku a od loňského roku též na Jindřichohradecku. V průběhu svého fungování poskytla své komplexní služby více než 170 nevyléčitelně nemocným pacientům většinou s onkologickým onemocněním a jejich rodinám.

ROZŠÍŘILI PŮSOBNOST

Lékaři a sestry ze sv. Kleofáše jsou pacientům a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. „V loňském roce dle slov ředitelky Ireny Kalné rozšířili oblast působnosti i o Jindřichohradecko. "Tím došlo nejen k nárůstu počtu pacientů, ale také k personálnímu navýšení zdravotnického týmu,“ přiblížila Irena Kalná.

Z tohoto důvodu je třeba doplnit kompletní vybavení týmu zdravotních sester o další dvě zdravotní brašny obsahující základní zdravotnické vybavení pro poskytování mobilní specializované paliativní péče v terénu. "Finanční prostředky od nadačního fondu dále využijeme na zakoupení infuzního stojanu, infuzních setů a dalších zdravotnických pomůcek," doplnila ředitelka.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci v roce 2006 a v průběhu fungování poskytl českým hospicům více než 5 milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajícím hospicům podporuje také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je fond členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR Známku kvality udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.