Vzdělávací zařízení, která o nabídku projeví zájem, o ně musí požádat. Někde už si je ale pořídili na svoje náklady.

Proto každé z nich nabízí zdarma nádoby na separovaný odpad. Musí však o ně sami požádat prostřednictvím krajského úřadu. Informuje o tom zpráva, která byla zveřejněna včera ke Světovému dni životního prostředí.

„O takové možnosti slyším poprvé. Záleželo by na tom, jaké nádoby má ministerstvo na mysli. Třídění už máme zavedené,“ říká ředitel Základní školy v Nové Bystřici Václav Šilhan.

Škola podle ministerského projektu požádá o nádoby prostřednictvím krajského úřadu a poté získá barevné kontejnery a odpadkové koše na třídění základních komodit, jako je papír, sklo a plast. Vybrat si může i nádobu na bioodpad a nápojové kartony.

„Škola si pochopitelně s městem nebo svozovou firmou bude muset zajistit svoz vytříděných odpadů ke zpracování,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Ministerský nápad nevyužijí pravděpodobně v Základní škole v Kunžaku. Tam totiž už odpad třídí několik let a nádoby si zakoupili ze svého rozpočtu. „Zatím o tom nevíme, ale asi této nabídky nevyužijeme,“ uvedl ředitel zdejší školy Václav Popela.

V Nové Bystřici mají i svůj program motivující děti k lepšímu nakládání s odpady. Školáci mohou do sběrného dvora odnášet starý papír a do sešitu se jim zaznamenává odevzdané množství. Dvakrát ročně se pak akce zhodnotí a nejúspěšnější třída dostane od města 2000 korun například na školní výlet. Každý, kdo se sběru papíru zúčastnil, získá od zřizovatele školy 50 haléřů za kilogram odevzdaného sběru. Podruhé se v tomto školním roce bude hodnotit za týden tak, aby děti získaly peníze ještě před prázdninami.