Nové rybníky budou od příštího roku sloužit ke koupání i veřejnosti.


„Vzniknou tu dvě velmi pěkné vodní plochy v jakési kaskádě, každá o výměře přes jeden hektar. Rybníky vznikly v místě, kde v dřívější době býval rybníček zvaný Pajeráček, v prostředí lesních remízků,“ uvedl technický dozor stavby Josef Novotný.

Oba dva rybníky jsou lehce přístupné ze silnice na trase Libořezy a Žíteč. Mají být vhodné i k rekreačnímu využití v době dovolených, zejména ke koupání.

Na stavbu, která rozšíří počet vodních ploch v krajině, přispělo i ministerstvo životního prostředí a fondy Evropské unie. Dodavatelská firma z Rácova v těchto dnech dokončuje práce. Po kolaudaci a zkušebním provozu, jen s minimální hladinou vody, budou zbudované nádrže v jarních měsících napuštěny a pak mají sloužit nejen majiteli, ale i široké veřejnosti.