Ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský.Zdroj: Deník/ Renata Kočí„Počet pacientů s onemocněním Covid-19 na standardních lůžkách nemocnice  se již zásadně nezvyšuje, jiná situace je na lůžkách intenzivní péče,“ uvedl Miroslav Janovský, předseda představenstva jindřichohradecké nemocnice.

Počet ventilovaných pacientů a pacientů vyžadujících vyšší stupeň intenzivní péče se v posledních dnech podle něho zvýšil. „Nyní se pohybujeme na horní hraně našich kapacit. V této chvíli pečujeme o devět pacientů na umělé plicní ventilaci a dalších pět je jich  na přístrojích s vysokým průtokem kyslíku. Nicméně konstatujeme, že situaci se nám daří velmi dobře zvládat a doufáme, že v dalších dnech dojde k uvolnění i tomto segmentu péče,“ reagoval minulý týden předseda představenstva Miroslav Janovský.

Primář ARO jindřichohradecké nemocnice Vít Lorenc jeho slova doplnil: „Pro tento typ poskytované zdravotní péče bylo vyčleněno již 5 stanic standardních oddělení naší nemocnice, dále pak je využívána JIP interního oddělení, na více než dvojnásobek byla zvýšena kapacita ventilovaných lůžek ARO.“ Náhradní lůžka pro covid pacienty, která jsou k dispozici na internátě střední zemědělské školy, nemocnice využít prozatím nemusela. Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec totiž nabídla pomoc studentů ze třetích a čtvrtých ročníků a zároveň se zapojili i vyučující odborného výcviku. Pomocnou ruku nabídla nemocnici i Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, která poskytla studenty druhých a třetích ročníků z oborů všeobecná sestra, porodní asistentka a záchranář.

MAJÍ NEDOSTATEK ZDRAVOTNÍKŮ

„V současné době se potýkáme s nedostatkem personálu v souvislosti s onemocněním Covid- 19. Základní ošetřovatelskou péči nám pomáhají zajistit studenti a dobrovolníci. Nezastupitelná je role sester, které se snaží zvládnout množství směn za chybějící kolegy a kolegyně. Vzájemně si vypomáhají sestry všech odborností na odděleních kde je nedostatek personálu tak, aby byla zajištěná odborná péče a hlavně její bezpečnost pro pacienta,“ komentovala situaci hlavní sestra jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.