„Jedná se o čtyři nájmy, tedy o šedesát tisíc korun. Nový nájemce Martin Kobliha udělal již v objektu zásadní změny na vlastní náklady, které tam zůstanou, aby mohl začít s činností,“ vysvětlil starosta Jaroslav Hřebík důvody, které vedly zastupitele ke schválení prominutí nájemného.

Podle jeho slov tyto prostory v dřívější době provozovatelům opravovalo město za peníze ze svého rozpočtu. Současný nájemce však provedl úprav ještě více, než bylo dosud obvyklé.

Podle jeho záměrů bude postupně objekt využívaný k více účelům. Kromě toho, že zde bude obnovena kuchyně, upraví se prostory pro různá setkání a budou tu například také taneční prostory.