S novým občanským zákoníkem došlo ke změnám i na ztrátách a nálezech. Nejenže se prodloužila doba, po kterou je nutné nalezené věc uložit, ale změny doznal i postup po nalezení ztraceného předmětu.

„Je-li rozpoznatelný vlastník ztracené věci, měl by nálezce tuto věc vrátit přímo jemu a neodevzdávat ji na úřadu," specifikovala vedoucí právního oddělení města Jindřichův HradecBarbora Talknerová. Lidé by tak například peněženky s doklady nebo zapnuté mobilní telefony měli vracet přímo jejich majiteli. Naopak nelze-li vlastníka ihned určit, například v případě klíčů, musí nálezce informovat obec, kde k nálezu došlo a věc odevzdat.

Podle tajemníka obce StudenáDavida Foglaale lidé tuto novinku příliš neřeší. „Řekl bych, že o tom ani neví. Kdo by to dřív donesl k nám, udělá to i dnes," míní.

Zásadní rozdíl v donesených nalezených předmětech nevidí ani v Třeboni. „Jsme tak asi na stejných číslech jako jindy, naopak bych řekl, že se nám teď roztrhl pytel s peněženkami a nutno pochválit, lidé vracejí i nalezené velké obnosy peněz," vyzdvihl vedoucí třeboňské městské policieVladimír Školka. Podle něho je i pro lidi jednodušší, odevzdat nalezenou věc úřadům. „Sám kdybych coby turista našel peněženku, odevzdám ji na úřad, než abych dovolenou trávil hledáním majitele," doplnil.

Zkušenost s nálezy má i Bohumil Pidrman ze Slavonic. „Před několika lety jsem našel peněženku u Nové Bystřice a odevzdal jsem ji na městský úřad. Majitel neměl ani tolik slušnosti, aby poděkoval," popsal.

Stejně jako v Třeboni nebo ve Studené, také v Jindřichově Hradci lidé stále chodí a nosí tytéž předměty jako v minulosti, bez ohledu na nový občanský zákoník. „Početně ani druhově se nic opravdu nezměnilo," potvrdila Barbora Talknerová.Co se ale příliš nelíbí je také doba, po kterou musejí města a obce nyní nalezenou věc uchovávat, než s ní mohou nakládat coby vlastníci. „Nyní je to tak, že pokud se do roka od vyhlášení, že byla věc nalezena, nikdo nepřihlásí, můžeme s danou věcí nakládat, ale vlastníky se stáváme až po třech letech," zdůraznila vedoucí právního oddělení Barbora Talknerová. Znamená to jednak náročnější administrativu, ale také vyšší nároky na skladovací prostory.

„My již nyní s městem hledáme vhodné prostory na uskladnění kol," nadnesl Vladimír Školka.

Ve Studené dosud neměli s uskladňovacími prostory problém. „Měli jsme tu samé drobné předměty, ale po evidenční stránce to bude nyní náročnější," připustil tajemník David Fogl. „Dříve to bylo jednodušší, již po půl roce jsme se stali vlastníky a mohlo dojít například k prodeji nalezených věcí," doplnila Barbora Talknerová.

Vedoucí třeboňské městské policie Vladimír Školka navíc upozorňuje, že v turistické sezóně vždy ztrát a nálezů přibývá. „Zaznamenáváme to hlavně po větších kulturních akcích, koncertech," nadnesl.

Petra Jouzová