Naučit se podávat například daňová přiznání přes počítač se přišlo včera do zasedací místnosti táborského finančního úřadu okolo padesáti lidí.

„Na firmu mojí maminky přišla pozvánka. Vzhledem k tomu, že přes počítače jsem u nás já, přišel jsem se podívat,“ řekl účetní Martin Sazima z Tábora. Od semináře si slibuje úsporu času, a tím i prodloužení termínu podání jednotlivých daňových přiznání pro své klienty, kterým firma zajišťuje vedení účetnictví.

„Oslovili jsme subjekty, pro které by byl seminář přínosem: daňové poradce, účetnické firmy nebo i subjekty, které mají mnoho podání, ale prozatím elektronickou formu nevyužívají,“ vysvětlila tisková mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích Jaroslava Musilová.


Bez chyb, bez papíru

Stěžejní součástí semináře bylo vysvětlení a předvedení elektronického podávání písemností pro finanční úřady. Přestože meziroční nárůst této formy komunikace je až 40 procent, v celém Jihočeském kraji tvoří podíl ze všech podání jen 1,3 procenta.

„Proto se snažíme elektronickou komunikaci touto formou popularizovat,“ uvedl ředitel Finančního úřadu v Táboře Zdeněk Bočánek.

Pro úřad by to přitom znamenalo obrovskou časovou úsporu, zjednodušení i eliminaci případných chyb, které mohou vzniknout při vkládání údajů z klasických formulářů do počítače.
Lidé se pro změnu vyhnou dlouhým frontám u přepážek.

Tým přednášejících naplánoval na únor osm seminářů po celém kraji. „Ohlas je obrovský. Lidé chtějí komunikovat elektronicky. Chystáme se tuto akci zopakovat a oslovit širší veřejnost,“ přislíbila Musilová.
Elektronická komunikace šetří také životní prostředí. Za rok se při klasickém podávání písemností spotřebuje v České republice 300 tun papíru. Pro ilustraci jde o 15 velkých naplněných kamionů.