Nový název bude znít Muzeum fotografie a nových obrazových médií.

Cestou fúze by se tak stávající obecně prospěšná společnost Národní muzeum fotografie měla spojit s novou.

Informace k tomuto záměru sdělil Deníku místostarosta J. Hradce Pavel Vejvar.

„Vývoj společnosti dospěl k tomu, že se rozcházíme s pražskými spoluzakladateli,“ uvedl.

Chod organizace po dokončení rekonstrukce budovy bývalé jezuitské koleje bude vyžadovat více prostředků z hlediska provozu a provozních nákladů.

„My jsme se s pražskými spoluzakladateli neshodli na nové zřizovací listině. Nejde o obsah, ale zejména o orgány společnosti. Pražská část trvala na tom, aby ve správní radě měla majoritu. Vzhledem k financování, kdy nedávali na provoz žádné prostředky, to pro nás zcela pochopitelně bylo nepřijatelné.“

Městu se podařilo získat nového strategického partnera, a to Národní technické muzeum.

„Ve spolupráci s Národním technickým muzeem vidíme posun dopředu. Chceme mít trochu širší záběr než byla jednostranná záležitost fotografie,“ řekl Pavel Vejvar.

Nové expozice by měly přilákat především rodiny. Mají být věnovány fotografii, ale také například televizi.

Záměr nyní poputuje k projednání do zastupitelstva.