Jindřichohradeckým místním drahám (JHMD), které jsou od 7. září v insolvenčním řízení a od 6. října v úpadku, se zkomplikovala cesta k návratu vlaků na koleje. Drážní úřad shledal žádost firmy o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy jako nedostatečnou.

Právě konec platnosti původního osvědčení byl bezprostředním důvodem k ukončení provozu, poslední vlaky na úzkokolejky vyjely v neděli 2. října. Žádost o nové osvědčení dorazila na Drážní úřad až 29. září, ačkoliv celý proces jejího vyřízení obvykle trvá měsíce.

Drážní úřad firmám doporučuje podat žádost s minimálně šestiměsíčním předstihem. Úřad má na vyřízení lhůtu 120 dnů, což platí pro ideální případ, kdy řízení není přerušeno a veškeré podklady jsou v pořádku. To ale není případ JHMD. „V podané žádosti shledal Drážní úřad nedostatky a vyzval JHMD k doplnění podkladů do 15. listopadu. Řízení bylo přerušeno společně s výzvou do doby odstranění nedostatků,“ sdělila mluvčí DÚ Pavlína Straková.

Mezitím ale firmě (16. října) skončila i platnost dosavadního osvědčení dopravce. Žádost o nové se podává přes jednotné kontaktní místo One-Stop Shop Evropské železniční agentury (ERA). Žádost firma podle Strakové dosud nepodala.

Ukončení provozu vlaků začátkem října výrazně zhoršilo pozici zadlužené společnosti vůči objednatelům dopravy, tedy Jihočeskému kraji a Vysočině. Jihočeský kraj oznámil ukončení smlouvy 13. října s tím, že firma smlouvu neprovozováním objednaných vlaků porušuje, 18. října pak rozhodla o vypovězení smlouvy s JHMD i rada Kraje Vysočina.

Deník Zdopravy.cz má na příští týden k situaci slíbené odpovědi od šéfa a většinového majitele firmy Borise Čajánka. Svou první zprávu o stavu firmy poslala insolvenčnímu soudu i insolvenční správkyně Daniela Urbanová, mimo jiné žádá o ustavení prozatímního věřitelského výboru.

zdopravy.cz