Jindřichův Hradec

Marie Ježková, Suchdol n. L.82 let

Marie Molová, Číměř83 let

Marie Němcová, J. Hradec68 let

Marie Petrová, Stajka86 let

Zbyněk Tuček, J. Hradec79 let

Drahoslava Fenclová, Malíkov n. N.62 let

Lidmila Kunstová, Třeboň92 let

Ema Zajíčková, J. Hradec85 let

Růžena Pejhovská, Hospříz100 let

Třeboň

Jiřina Zemanová, Kojákovice86 let

Antonín Alexandr, Nová Hlína70 let

Anna Šímová, Majdalena80 let

Marie Pasecká, Č. Velenice76 let

Anna Čadová, Třeboň89 let

Miloslav Břečka, Třeboň 77 let

Dačice

Martin Rod, Řečice40 let