Souhlasím s tím, že město obchvat potřebuje. Nesouhlasím však s jeho trasou. Tento koridor se vytyčoval zhruba před 30ti lety a doposud se město tohoto návrhu drží. Nejenže by trasa obchvatu měla vést v těsné blízkosti zastavěných parcel na jihozápadním okraji Kardašovy Řečice, ale dokonce neproběhlo žádné jiné šetření o jeho překladu o 500 – 1000 metrů dál za město. Rozumím, že většina obyvatel bydlící v těsné blízkosti průtahu silnice I/23 městem obchvat vyžaduje co nejdříve, a že narůstající doprava ve městě je nepříjemná, nastává však otázka, proč tento hlavní tah z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí město Kardašova Řečice usiluje přemístit do zastavěné části města.

Jedná se o stovku obyvatel, kteří by museli trpět hluk a znečištěné ovzduší. V současné době se obchvaty měst řeší tak, aby byly vyhovující pro všechny místní obyvatele. Kdysi tento návrh obchvatu město znovu schválilo i přesto, že nebyli na zasedání přímo pozvaní obyvatelé sousedící s touto stavbou. Z tohoto důvodu neměli možnost se k jejímu plánování včas vyjádřit. Kdyby už tenkrát dalo město zapravdu nevyhovujícímu návrhu, projednal se nový koridor, vytvořila se nová studie posunutí obchvatu za město, mohlo by se třeba dnes už stavět. Nebylo by odpůrců této stavby a vše by se řešilo daleko rychleji. Proto je otázkou, proč město tolik apeluje na třicet let starém koridoru.

Nerozumím tomu, proč musí pomoci jedné části obyvatel na úkor druhých. Proto žádám občany Kardašovy Řečice, aby se zamysleli nad možností posunu obchvatu dále za Kardašovu Řečici.

Iva Kozlová