O nové silnici u obce Číměř se mluví už od roku 2014. „U motorestu byla poměrně nebezpečná serpentina a zejména v zimě působila především řidičům kamionové dopravy značné problémy. Samozřejmě byla nebezpečná i pro řidiče osobních vozů, důkazem toho jsou pomníčky tady na stráni,“ zmínil důležitost silnice starosta Číměře Radek Kněžínek.

Stavba přeložky začala ve druhé polovině května loňského roku. Součástí akce jsou i další silniční úpravy v Číměři. „Na silnici II/128 procházející obcí vznikly bezpečnostní prvky v podobě zklidňujících ostrůvků a rozšířeny byly i jízdní pruhy. Zhotovena byla také nová jednotná kanalizace, překládka inženýrských sítí, doplnění veřejného osvětlení, chodníků a samostatných vjezdů na sousedící pozemky. Stavební úpravy se dotkly i silnice II/149 vedoucí do Číměře od obce Bílá, včetně výsadby stromů,“ upřesnil Martin Kolář, ředitel oblastního závodu Dopravní stavby Jih společnosti Swietelsky stavební Jindřichův Hradec, která byla generálním dodavatelem stavby.

Vybudování přeložky vyšlo na téměř 51 milionů korun. „Částku 36,6 milionů pokryla dotace z Evropské unie a zbytek uhradil kraj. Naší podmínkou coby investora stavby bylo, že během prací bude tamní provoz omezen jen částečně. Tedy že nedojde k úplné uzavírce,“ zmínil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Jihočeský kraj má podle něj důkladně zmapované všechny nebezpečné úseky silnic a snaží je postupně odmazávat.