I když se situace vyhranila nejvíc z pátku na sobotu, kdy trvaly i deště, monitoring hladiny vody prováděli pracovníci také o víkendu. V neděli se však situace znatelně zlepšila.

„Stabilizovalo se to, voda už nestoupá. Nežárka klesá a Lužnice stagnuje s tendencí klesat,“ uvedl včera večer pracovník Povodí Vltava Jiří Švarc.

Podle jeho slov měli nejvíc starostí s Nežárkou, protože na ní nemají žádné manipulační možnosti, nejsou tam žádné nádrže, kam by voda mohla odtéci, takže ji nejde v korytě řeky regulovat.

Přítoky vody z Kamenice, Žirovnice a Hamerského potoka se nejvíce projevily v Lásenici a Hamru, kde se podle pracovníků Povodí Vltava druhý povodňový stupeň blížil již ke třetímu stupni. Ohrožen naštěstí podle nich nikdo nebyl. Podle Jiřího Švarce funguje dobře spolupráce s rybáři, kteří odpouštěli včas rybník Rožmberk. Jeho retenční schopnosti nyní chrání Veselí nad Lužnicí a další obce a města dál po proudu Lužnice.

„Ještě v poledne jsem dostal zprávy, že Dračice stále bouří, výška vody byla 213 centimetrů a na Pilaři 343 centimetrů. Stále ještě hodně vody přitékalo z Rakouska,“ uvedl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, který o víkendu stav vody monitoroval. „Nejhorší to bylo opravdu v pátek, dnes už voda o několik centimetrů ustoupila,“ uvedli manželé Blízkovi z Klikova, kterým jinak malý potok, teď rozbouřená Dračice, zaplavila část zahrady.

Voda z Dračice se přidává i k vodám, které přicházejí z Rakouska a ohrožuje podle pracovníků povodí nejvíce obyvatele Majdaleny. Vysoký stav vody zde trvá, ale již nestoupá. Je tedy naděje na zlepšení.

POVODNĚ 2002