Pro to, aby se kraj konečně postaral o dostavbu dálnice D 3, hlasovalo 68 % lidí. „Platím daně, tak chci dálnici," argumentuje Pavel Ždych z Českých Budějovic. „Před volbami vždycky politici slibují hory doly a týden po volbách skutek utek," rozhořčuje se Ždych.

Podobný názor sdílí Zdeněk Štumbauer z Trhových Svinů. „Prioritou jsou pochopitelně silnice, ale nejde jen o to je slepě stavět. Měly by být ohleduplné vůči lidem, kteří u nich bydlí. Hlavní tahy by se měly přesunout mimo obytné zóny," upozornil Štumbauer, který sám žije v rušné ulici.

Obchvat krajské metropole považuje za zásadní například Marta Zikmundová ze Srubce, hotov měl  být podle ní už dávno. „Problém je 
v tom, že řešení není konzistentní. Jednou se obchvat namaluje, a pak se dělají další zásahy," vytkla Zikmundová  s tím, že úpravy plánů podléhají politické  objednávce. „Technické řešení tunelu 
u Dobré Vody mi přijde hrozné, kruhových objezdů 
u Srubce je jak na kolotoči," domnívá se.

V anketě Deníku poukazovali čtenáři také na nutnost opravovat silnice. Oproti tomu nejmíň důležité je podle nich posilovat železniční a autobusové spoje, splavňovat Vltavu a budovat Jihočeské letiště.

Kraj stanovuje základní dopravní obslužnosti: Objednává rozsah vlakových a aitobusových spojů do škol, do zaměstnání, k lékaři. Některé málo vytížené vlaky například zmizely z tras Jindřichův Hradec - Popelín a Kostelec u Jihlavy - Slavonice.

V obci Popelín se rušení spojů obyvatel až tolik nedotklo. "Kraj nabídl místo toho autobusové spojení a my jsme toho využili s tím, aby autobus zajížděl i do Horní Olešné, kam před tím nejezdil. takže nové spojení získali i lidé z této místní části," uvedl starosta Popelína Tomáš Zaňák.

Rozpočtem Jihočeského kraje protečou miliardy korun. Konkrétně loni v prosinci zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo rozpočet na rok 2012 s celkovými příjmy 11 260 869 710 Kč a celkovými výdaji 12 360 735 600 Kč. Nejsou to tedy žádné drobné. Tyto peníze se dotýkají každodenního života Jihočechů.

Největší část putuje do školských služeb a  vzdělávání. V závěrečném účtu za loňský rok to bylo 5,6 miliardy korun. Proč je suma tak vysoká, vysvětlil  vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje Ladislav Staněk.

„Významný podíl z celkových výdajů na vzdělávání a školské služby ve výši 5,6 miliardy korun představuje použití dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady ve vzdělávání a na rozvojové programy," uvedl Ladislav Staněk.

Krajský úřad je zřizovatelem většiny jihočeských středních škol. Stát neustále tlačí, aby se jejich počet snižoval a systém se zeštíhlil. Už v květnu loňského roku vznikla strategie rozvoje školství Jihočeského kraje, kde se objevil návrh na tzv. optimalizaci sítě středních škol. Po jeho přijetí nastalo sloučení tak, že se celkový počet škol snížil z původních 136 na aktuálních 130.

Silnice mají prioritu

Jezdíte po okresních silnicích? Pak vás bude zajímat, 
v jaké výši je kraj nechává opravovat. Úřední řeč nepoužívá pojem „oprava".  O opravách hovoří jako o neinvestičním výdaji. Modernizace a rekonstrukce silnic jsou naopak investiční výdaje. Pokud se srovnají roky 2011 a 2012, tak se peníze do oblasti dopravy meziročně zvýšily. „Výhled na rok 2013 je v současné době ve fázi přípravy a objem není možné nyní vyčíslit, nicméně doprava bude i nadále oblastí s nejvyšší prioritou," řekl Ladislav Staněk.

Více než půl miliardy putuje do zdravotnictví. Ve skutečnosti roku 2011 se jednalo o částku 562 milionů korun. „Výdaje byly realizovány 
v objemu 250 milionů korun, 
z čehož částka 130 milionů korun představuje financování investic krajem založených nemocnic jako akciových společností cestou navyšování jejich základního kapitálu," uvedl Ladislav Staněk.

Největší investicí do zdravotnictví v roce 2012 je finanční spoluúčast kraje při výstavbě pavilonu D nemocnice v Jindřichově Hradci. První etapa počítá s částkou 62 milionů korun, a to opět formou navýšení základního kapitálu akciové společnosti.

Letošní rozpočet kraje 2012 má mít schodek něco přes miliardu korun. „Aktuální stav je 1,069 milionu korun. Saldo je vyjádřeno rozdílem celkových příjmů a výdajů rozpočtu. V případě, že jsou výdaje vyšší než příjmy, jedná se o schodek rozpočtu," vysvětlil Ladislav Staněk. Rozpočet na letošní rok vyjadřuje záměr kraje více investovat do dopravní infrastruktury, byť za cenu přijetí úvěru.