Mezi nejvyšší letošní investice patří rekonstrukce Besedy na multifunkční kulturní zařízení, ale vedení města počítá v příštích letech i s projektem na opláštění budov A a B Lázní Aurora.

Do návrhu rozpočtu, který byl původně vyčíslený ve výši 455 milionů korun, byly zapracovány požadavky na změny, které se mimo jiné týkaly přijetí lednových dotací z programu ROP NUTS II Jihozápad, které pomohou dokončit rekonstrukci Besedy a zrealizovat propojení současných cyklostezek ve městě v jednu, a to z Břilic kolem autobusového nádraží a Bertiných lázní až na Kopeček.

„Do rozpočtu není ještě započítána dotace na čistírnu odpadních vod, na kterou ještě nebyla podepsána smlouva. Předpokládaná částka pro letošní rok činí asi šedesát milionů korun,“ vysvětlila místostarostka Anna Kahounová. Rozpočet města byl schválený jako schodkový, přičemž rozdíl je krytý přebytkem z hospodaření v minulých letech.

„Peníze, které jsme v minulosti ušetřili, jsme jen přesunuli tam, kde je jich potřeba. Například původních 76 milionů na Besedu jsme ponížili na 75 milionů a jeden milion bude použitý jako část financí na nový interiér kina,“ vysvětlil na jednání starosta Jan Váňa.

Finance, které nebyly proinvestovány v lázních, tam budou podle jeho slov použity na dofinancování velkého projektu, který vychází ve výši kolem 46 milionů. Peníze totiž nechtějí podle Jana Váni rozdrobit, ale ani si je půjčovat.