„Obraz se na jindřichohradeckém zámku nachází již od roku 1860 a má na délku více jak 5 metrů a na šířku téměř 3 metry. Naposledy byl restaurovaný v roce 1957 a jeho současný stav není dobrý,“ konstatuje kastelán zámku Jan Mikeš.

Deinstalace díla byla pro restaurátory poměrně náročná. Rozměrné plátno se muselo nejprve vyrámovat a poté natočit na speciálně vyrobený válec, aby prošlo dveřmi zámku. Následně bylo převezeno do Prahy, kde se ho ujme čtveřice restaurátorů Národní galerie a Akademie výtvarných umění, aby malbě navrátili její původní krásu. Restaurování bude stát téměř milion korun a veškeré náklady zaštiťuje Národní galerie Praha, která obraz v příštím roce vystaví.

Námětem díla je biblický příběh z knihy Genesis o Josefovi a jeho bratrech. „Brandl poutavou historii Josefa Egyptského pojal v podstatě jako komiks, tedy jako spojení tří různých scén jeho příběhu. Původní formát díla byl větší. Z neznámých důvodů bylo plátno v minulosti na všech stranách zhruba o 10 centimetrů seříznuto. Není tedy vyloučeno, že místo, kde se mohla nacházet Brandlova signatura, bylo odstraněno,“ informuje kurátorka Sbírky starého umění Andrea Steckerová z Národní galerie. Toto velkolepé dílo objednal Brandlův štědrý podporovatel František Josef hrabě Černín do své umělecké sbírky umístěné v pražském paláci na Hradčanech.

Od října 2023 bude zrestaurovaná malba k vidění na reprezentativní přehlídce malířových děl ve Valdštejnské jízdárně. Výstavu s názvem Petr Brandl - příběh bohéma pořádá Národní galerie Praha.

Zdroj: NPÚ