Letos vyprší vaše volební období, jak byste ho zhodnotil?
Je to už moje čtvrté volební období ve funkci neuvolněného starosty Obce Stříbřec a místních částí Mníšek a Libořezy. Toto volební období hodnotím vcelku kladně, po změně systému financování malých obcí byl větší příjem peněz do obecní kasy.

Za dobu vašeho působení jste se jistě snažil vykonat pro občany co nejvíce. Jaké akce byly podle vás nejdůležitější a nejpřínosnější?
Provedli jsme některé nutné akce, jako byla výměna střešní krytiny na budovách hasičské zbrojnice v Mníšku, sálu a pohostinství v Mníšku, budově obecního úřadu v Libořezích, opravy místních komunikací v obci Stříbřec, výměnu oken u víceúčelové budovy ve Stříbřeci a opravu chodníků před touto budovou, ale i několik dalších nutných oprav na majetku obce. Největší akcí bylo vybudování nové kanalizace čistírny odpadních vod (ČOV) a s tím byla i spojená celková oprava povrchu všech místních komunikací v místní části Mníšku v celkové hodnotě 18 milionů korun, kde se nám podařilo získat 14 milionů korun nenávratné dotace.

Kdybyste měl možnost dále setrvat ve funkci starosty, jaké akce byste chtěl ještě dokončit?
Dokončit opravy místních komunikací a chodníků v obci Stříbřec. A jako nejhlavnější úkol provést novou kanalizaci s ČOV a opravu místních komunikací v místní části Libořezy. Při přípravě této akce se ale setkáváme s nezájmem občanů z Libořez a nedaří se nám vykoupit pozemky od majitelů nutné k vybudování ČOV.

Budete opět kandidovat v letošních podzimních komunálních volbách?
Je hodně úkolů, které bych chtěl ve funkci starosty pro naší obec udělat, ale ještě nejsem stoprocentně rozhodnut, zda budu v letošních volbách kandidovat. Ucelený volební program jako vydávají politické strany, na které lákají voliče, žádný nemám. V tomto směru se mám kam ohlédnout. Záleží na občanech koho budou chtít v čele naší obce.

Zažil jste za dobu svého působení také nějaké nezdary nebo stížnosti?
Největší zklamání v sobě mám z nutnosti zavření základní školy a v loňském roce i mateřské školy ve Stříbřeci, které byly vynucené úbytkem dětí a hlavně systémem financování provozu těchto zařízení.

Pokud byste v letošních volbách nebyl znovu zvolen, čemu se budete dále věnovat?
Nejdůležitější akci jsem už jmenoval, ale i nadále budu pracovat pro rozvoj našich obcí pro lepší život našich obyvatel.

Máte ve vaší obci nějaký hlavní problém, který vás trápí a na který byste chtěl upozornit?
Asi jako v každé obci je práce pro obec a občany dvousečná. Nikdy nejde vyhovět úplně všem občanům a tak ti nespokojení dokážou lhát a pomlouvat a to je to, co mě nejvíce trápí.

Přibývá u vás také mladých lidí nebo populace ve vaší obci spíše stárne?
Populace u nás spíše stárne.

V loňském roce přidělal většině starostům vrásky takzvaný chodníkový zákon. Jak jste se s úklidem chodníků vypořádali ve vaší obci?
Chodníků v naší obci moc není a ty důležité se nám daří docela dobře udržovat.

Daňový propad zaznamenali snad ve všech obcích a městech, jak velký byl u vás?
Daňové příjmy pro naší obecní kasu klesly asi o 400 tisíc korun.