Ojedinělé dílo, které vzniká pod rukama pracovníků společnosti Metrostav, má rozpětí 156 metrů, čímž o šest metrů překonává dosavadního obloukového šampiona - nedaleký Podolský most. Pro stavbaře je to velká výzva, jak potvrdil stavbyvedoucí Roman Šimáček ze společnosti TBR Metrostav. „Tak složitou letmou betonáž jsem ještě nedělal, a to jsem se osobně podílel i na mostu přes Opárenské údolí," poznamenal s tím, že na Orlíku se oblouk klene u paty pod úhlem téměř 45 stupňů, profil k vrcholu mírně ubíhá a ještě k tomu jím vede komora o výšce 1,5 m a šířce 3,8 m.

„Pracovně jí říkáme duše,“ prozradil málo známou věc, že oblouk nového mostu u Červené nad Vltavou je dutý a dokonce i průchodný, což v budoucnu ocení zejména správce mostu při revizních prohlídkách.

Oprava železničního mostu přes Orlík.
Byli jsme se podívat, jak pokračuje oprava železničního mostu přes Orlík

Stavbaři postupovali po zhruba šestimetrových záběrech souběžně z obou břehů pomocí dvou na míru vyrobených padesátitunových betonářských vozíků. „Oblouk jsme museli velmi důkladně armovat, spotřebovali jsme přes 500 tun ocelové výztuže," popisuje stavbyvedoucí Roman Šimáček s tím, že nejobtížnější bylo dodržet polygonální tvar i centimetrovou přesnost konstrukce a vyrovnat se s výkyvy teplot a s tím související roztažností materiálů.

Zdroj: Lucie Kotrbová

Kolemjdoucí laik by v současnosti snadno podlehl dojmu, že nový obloukový most se bude množstvím kotvících závěsů podobat například Trojskému mostu v Praze. Ve skutečnosti však ocelová lana na Orlíku drží konstrukci pouze dočasně po dobu výstavby a propojení oblouku. Po Novém roce je stavbaři demontují stejně jako dva provizorní betonové pylony, k nimž jsou lana ukotvena, jak informoval Radim Mana, tiskový mluvčí Skupiny Metrostav. „Zajímavostí je, že náklon těchto pylonů při napínání lan v extrémech dosahoval až devět centimetrů. V další fázi výstavby vybudují stavbaři pilíře a dokončí nosnou konstrukci, která bude ležet právě na hotovém oblouku," uvedl s tím, že celkově spolyká stavba téměř 8000 kubíků betonu a přes 1100 tun výztuže.

Nový železniční most přes Orlík roste v osové vzdálenosti pouhých devíti metrů od původního ocelového mostu z 19. století, který je již v technicky nevyhovujícím a prakticky neopravitelném stavu. Po něm už v současnosti jezdí pouze osobní vlaky, a to sníženou rychlostí kvůli zmírnění dynamického namáhání konstrukce. Přestože součástí projektu je i demolice tohoto mostu, v dohledné době k ní pravděpodobně nedojde kvůli památkové ochraně díla a plánům na jeho možné využití.

U Červené nad Vltavou na trati z Tábora do Písku pokračuje příprava na výstavbu mostu přes Orlickou přehradu. Pracuje se na pilířích a opěrách. Rozpětí oblouku bude 156 metrů, délka přemostění 300 metrů.
Přes Orlík u Červené vznikne jeden z největších obloukových mostů v republice

Význam investice spočívá nejen v zajištění rychlejšího a komfortnějšího provozu mezi Táborem a Pískem. S touto tratí se totiž počítá jako s objízdnou trasou během rekonstrukce koridoru z Českých Budějovic. Most o celkové délce 316 metrů bude připraven i na budoucí elektrifikaci trati.

Stavební práce byly zahájeny v prosinci roku 2021 a měly by být kompletně dokončeny v létě roku 2025. Výluka k přepojení trati a uvedení mostu do zkušebního provozu je však v plánu již na podzim roku 2024. Investorem stavby je Správa železnic, projekt pak z dílny SUDOPu PRAHA.