Když se však podíváme na statistiku výskytu jmen na stránkách kdejsme.cz, ještě častější je ženská verze příjmení, tedy Nováková. V celorepublikovém průměru je jedna nositelka tohoto příjmení na 300 obyvatel.
Za líheň Nováků by se podle  mapy dalo označit Dačicko, které má spolu se sousedním  regionem Telč ještě častější výskyt Nováků.

Svobodové se nacházejí na třetím místě a největší koncentraci mají hned za hranicí okresu na Moravskobudějovicku a Třebíčsku. Pak následují Novotní, jichž je nejvíc zase východně na Táborsku. Za nimi jsou Dvořákovi, které mají na celé Vysočině hojné zastoupení. Na pomyslném 9. místě je vietnamské Nguyen. Toto příjmení nosí každý 507. obyvatel republiky a nejvíce je jich na Chebsku.

Předseda zemědělského podniku Volfířov Josef Novák by své příjmení neměnil: „Navíc jsem Josef a těch je asi nejvíc. Stejně se jmenuje i můj syn a určitě se éra Josefů zase vrátí. Novák je ryze české příjmení a u nás je jich opravdu hodně. Jenom když vezmu, že před revolucí bylo ze 110 pracovníků družstva šestnáct Nováků a Novákových. Pak je u nás také hodně Lojků."