„Tábor je prostředí, kde si kluci a holky mohou ověřit získané dovednosti, naučit se věřit sami sobě, ale také kamarádům," uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

Skauti a skauty z jihu Čech o letošních prázdninách dohromady pořádají 72 táborů.

Oblast jižních Čech je pak mezi skauty v tuzemsku velmi žádaná. V loňském roce se celkem v regionu uskutečnilo 168 skautských táborů, nejvíce 
z celé republiky.

Například třeboňští skauti jezdí na tábor k Chlumu u Třeboně, oblíbeným tábořištěm hradeckých junáků je Komáří louka, která se nachází u Hůrek na Novobystřicku. (rap)

skauti slaví 100 let