Například v Pístině vloni nechali udělat generální opravu památníku obětem 1. světové války. Podle starosty Pístiny Antonína Fišera vlastně žádná obnova pomníku od jeho vybudování nebyla. „Už zde bylo hodně závad, trhaly se kameny a podobně. Takže jsme provedli opravu, očistu, rekonstrukci písma, nechali jsme instalovat novou zádlažbu a také oplocení," říká starosta. Celkové náklady činily 124 tisíc korun, přičemž obec získala 93 tisíc dotace z programu ministerstva obrany.

Rovněž v Jilmu investovala obec do rekonstrukce pomníku obětem první světové války. Jak říká starosta Jaroslav Šlesinger, bylo to v roce 2011 u příležitosti 90 let od vybudování pomníku. A letos obec za jeho opravu získala pamětní plaketu za Příkladnou péčí o válečné hroby a 
pietní místa, kterou převzala od zástupců kraje a ministerstva obrany.

„Celý pomník se renovoval, nechali jsme udělat nové kachle se jmény padlých. K tomu jsme opravili i oplocení a celé náklady se vyšplhaly na padesát tisíc. Z kraje jsme dostali dotaci ve výši 25 tisíc korun," doplnil starosta Jaroslav Šlesinger.

Město Nová Bystřice má pod svými křídly i válečné pomníky v místních částech. Podle starosty Vladimíra Bláhy některé byly původně na uctění padlým v první světové válce. „Ale vzhledem k tomu, že i ve druhé světové válce byly oběti, nyní všechny postupně předěláváme jako pomníky obětem válek," vysvětluje. V samotné Bystřici je jeden na náměstí a dále na hřbitově jsou hroby ruských vojáků.

„Pomník na náměstí se rekonstruoval už asi před deseti lety, hroby před dvěma roky. Opravený je i pomník v Albeři a letos přijde na řadu v Blatě. Postupně je dáváme do pořádku. Další pomníky jsou v Senotíně a v Hůrkách. Jejich údržba je v režii města," doplnil starosta.