Až do 19. července mají možnost města a obce zveřejnit počet členů zastupitelstva pro nové volební období.

Jak vysvětluje tajemník jindřichohradeckého městského úřadu Karel Přibyl, volební zákon v současné době  situaci obcím ulehčil. „Až do roku 2000 podle tehdejší legislativy musel být 85 dní před volbami stanoven počet členů zastupitelstva. A pokud tak obec neučinila, tak do dalšího období šla s nejnižším možným počtem členů, který zákon podle velikosti obce ukládal. Teď nově může obec počet členů stanovit a pokud tak neučiní, tak zůstane na původním stavu," říká Karel Přibyl a dodává, že v některých zastupitelstvech se již o jeho velikosti jednalo.

Například v Jindřichově Hradci byly původně dvě varianty na snížení. Jeden na dvacet pět a druhý na dvacet sedm zastupitelů. Ten první nakonec neprošel, neboť by zavazoval budoucí zastupitele i ke schválení menší rady. Radu města, která je v tuto chvíli devítičlenná, totiž může ze zákona tvořit maximálně třetinový počet všech zastupitelů.

Důvodem „redukce" podle mluvčí jindřichohradeckého městského úřadu Karolíny Průšové bylo srovnání měst podobných velikostí na jihu Čech a v republice. „Z toho vyplynulo, že vyšší počty zastupitelů mají Hradec, Třeboň a také Benešov a naopak i větší města, jako Tábor, Písek či Strakonice, mají zastupitelstva úspornější," uvedl Karolína Průšová.

V Třeboni návrh jednoho ze zastupitelů na snížení jejich počtu z pětadvaceti na jednadvacet nakonec neprošel a následně zastupitelé podle místostarosty Třeboně Zdeňka Mráze jasnou většinou schválili návrh rady, který původní počet zastupitelů zachovával. „V tomto složení je více názorů na danou věc. A není jisté, že by se v menším zastupitelstvu eliminovali členové, kteří nediskutují," míní Zdeněk Mráz.