,,Tradičně bylo nejvíce uchazečů o obory opravář zemědělských strojů a automechanik. Těmto profesím se bude od září učit dohromady 87 učňů,“ informoval ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Třeboni Petr Káninský. Nikdo se naopak nebude od září učit například oboru krejčí, brusič nebo malíř skla.

,,Přitom před dvanácti lety, kdy obor krejčí patřil pod bývalou střední průmyslovou školu oděvní, ze školy každý rok vyšlo přes 200 krejčích,“ zdůraznil Káninský.

Obecně se dá říci, že zájem klesá hlavně o tříleté učební obory, přitom o řidiče, svářeče nebo obráběče je ze stran podniků velký zájem. Podle Káninského se ale studentům moc nechce pracovat rukama a rodiče se u takovýchto oborů bojí, že jejich děti by těžko hledaly uplatnění. ,,Přitom například o absolventy oboru Umělecko řemeslné zpracování skla zájem je. Od září půjde tento čtyřletý obor s maturitou studovat jen deset lidí. Místo by bylo pro dvacet,“ vysvětlil Káninský.

Škola podle něj spolupracuje se třemi podniky, kam studenti chodí na praxi a po ukončení studia tam mohou pracovat. Právě taková spolupráce je podle ředitele školy jednou z cest, jak zvýšit počet učňů.

I když z naprosté většiny na třeboňské učiliště chodí chlapci. Najdou se i obory dívčí. Těmi jsou hlavně služby cestovního ruchu a modelářství oděvů. V oborech ryze klučičích se dívka objeví jen výjimečně, tak jednou za deset let.

Eliška Bučinová