V plánu je zateplení obvodových konstrukcí a soklu budovy, zateplení stropu v půdním prostoru minerální vatou, dále má být vyměněna střešní krytina, okapové žlaby, svody a hromosvod. Dojde také k výměně oken vyjma stávajících plastových a k přeložení plynovodu z fasády budovy do země. Práce by měly vypuknout v červnu a hotovo má být do září.