Návštěvy se při příchodu musí nahlásit na sesterně. Musí mít chráněný nos a ústa rouškou a při vstupu na oddělení i odchodu si vydezinfikovat ruce.

U jednoho pacienta mohou být podle předsedkyně představenstva Miroslavy Člupkové přítomny maximálně dvě osoby.

„Doporučujeme k případné návštěvě využít ostatních prostor oddělení – balkon, chodbu či hlavní schodiště, aby nedocházelo ke koncentraci osob na malém prostoru,“ dodala Miroslava Člupková z dačické nemocnice.