Vstup do nemocnice je možný pouze přes stan, který je umístěný před vstupem na urgentní příjem v budově E přímo u vjezdu z kruhového objezdu ve Vídeňské ulici.

Ordinační hodiny stanu jsou ve všední dny od 7 do 21 hodin, o víkendu pak od 8 do 18 hodin.

Mimo tyto ordinační hodiny musí pacienti použít zvonek k přivolání zdravotnického personálu. Označený zvonek je umístěný u vchodu na urgentní příjem.

Před ošetřením každý pacient vyplní epidemiologický dotazník, který při příjmu obdrží. Bez řádně vyplněného dotazníku nebude nikdo ošetřen.