Nyní se jedná o darovací smlouvě. Od 1. ledna příštího roku by už měla nemocnice oficiálně patřit kraji. „Způsob bezúplatného převodu byl zvolen jako nejpřijatelnější. Pokud bychom zvolili smlouvu kupní, nepřicházelo by v úvahu případné vrácení majetku městu, kdyby nebyly v nemocnici poskytovány zdravotnické služby. Nájemní smlouva byla nepřijatelná pro Jihočeský kraj, protože nebyla v souladu s koncepcí zřízení a provozu krajských nemocnic,“ informoval právní zástupce města Antonín Tunkl. „Vyměnili jsme si návrhy smluv a v tomto týdnu budeme opět jednat na krajském úřadě,“ sdělil starosta města Rudolf Hájek.

 V současné době je nemocnice spravována prostřednictvím jindřichohradecké nemocnice, než dojde k úplnému převzetí krajem. Z lůžkových oddělení v ní zatím funguje pouze léčebna dlouhodobě nemocných a rekonvalescence po operaci křečových žil. V provozu jsou všechny ambulance a laboratoř klinické biochemie. Dačičtí zastupitelé s rozhodnutím bezúplatného převodu souhlasí. Pouze zastupitel Jaroslav Coufal měl jisté výhrady. „Dle mého názoru může zabezpečit zdravotní péči jen nezisková organizace – tedy stát. Přes všechny výhrady však říkám ano pro osmou krajskou nemocnici.“

„Připravili jsme velmi jednoduchý návrh darovací smlouvy. Ve středu máme jednání, chceme učinit společné prohlášení se zástupci města,“ sdělila náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. Lidé záměr schvalují. „Myslím, že je to dobře, hlavně když nemocnice bude fungovat,“ míní Magdaléna Malá z Dačic.