Studenti, kteří neměli štěstí a nedostali se na vysněnou vysokou školu, mají kromě nástupu do zaměstnání několik dalších možností, jak naložit s dalším rokem života.

Prvním krokem, který by měl každý zvážit ještě než začne hledat alternativu vysoké školy, je podání odvolání. „Žádost o přezkumné řízení mohou podat ti studenti, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů,“ vysvětlila Alena Jirková ze studijního oddělení Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

Odvolání je tedy nadějí pro uchazeče, kteří v přijímacím testu dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí na fakultu, ale skončili pod čarou.

Pro ty, kterým ani přezkumné řízení neotevřelo dveře na vysokou školu, je jednou z možností pomaturitní studium cizího jazyka. Jeho velkou výhodou je zachování statusu studenta.

„Výhody vyplývající ze statusu studenta platí jen pro ty účastníky jazykového kurzu, kteří odmaturovali v tomtéž roce, ve kterém začnou navštěvovat kurz,“ upřesnila pracovnice v Jazykové škole Zachová.

Další variantou, kterou uchazečům nabízejí univerzity, je mimořádné studium. „Tohoto programu mohou využít zájemci, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. Za poplatek studují stejné předměty, které se vyučují v prvním ročníku, ale nemají status studenta,“ sdělila Jirková.

Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání, jak se mimořádnému studiu říká na některých jiných školách, nemůžou počítat s tím, že budou po roce kurzu automaticky přijati k běžnému studiu.

„Musela jsem si znovu podat přihlášku a mít dobrý výsledek v přijímacím testu. Byla jsem přijata do prvního ročníku, ale jelikož jsem všechny zkoušky udělala včas a s dobrými známkami, děkan vyhověl mé žádosti a zapsal mě rovnou do druhého ročníku,“ popisovala studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Běžněji jsou účastníci mimořádného studia přijímáni do prvního ročníku. „Předměty, které student úspěšně ukončil v mimořádném studiu, mu pak uznáme a školu tedy může dokončit rychleji,“ vysvětlila Alena Jirková ze studijního oddělení Fakulty managementu VŠE .

Univerzity vycházejí zájemcům o studium vstříc také přípravnými kurzy. Některé z nich jsou krátkodobé a intenzivní, jiné trvají delší dobu.
„Kurzy, které mají připravit uchazeče na naše přijímací zkoušky, začínají obvykle v zimě a zájemci k nám docházejí na jedno odpoledne týdně,“ řekla Jirková z jindřichohradecké Fakulty managementu.

Přípravné lekce nezaberou celý rok, takže je vhodné zkombinovat je s některou z ostatních možností.

Všechny alternativy vysoké školy jsou poměrně drahé, a proto je dobré pečlivě prověřit kvalitu nabízených služeb. „Před několika lety jsem navštěvoval pomaturitní studium angličtiny na obchodní akademii. Cena ale neodpovídala kvalitě, takže jsem v půlce roku přestal,“ postěžoval si David Smutný z Jindřichova Hradce.

Autor: Jana Urmanová