Od 1. ledna pak vstoupilo v platnost nové vládní nařízení, podle kterého by se odměny neuvolněných zastupitelů v obcích měly vrátit na úroveň roku 2010, tedy ještě před úsporná opatření. A neuvolnění starostové by se měli dostat na 60 procent svých kolegů uvolněných.
Ve většině obcí tak musejí zvýšené náklady zakomponovat do rozpočtu. Někde, jako například v Hamru, se však zástupci obce rozhodli, že nic měnit nebudou. Do konce volebního období totiž zbývá již jen pár měsíců. Jak uvedl starosta Hamru Oldřich Němec, zatím o tom vůbec neuvažovali. „Máme odměny stanovené a schválené od doby, kdy nové zastupitelstvo po volbách nastoupilo. Ponecháme je stejné až do konce volebního období a nic měnit nebudeme," uvedl Oldřich Němec.
Rovněž v Heřmanči se nechystají odměny měnit. Podle starosty Zdeňka Mayera se obec v oblasti stanovení výše odměn může řídit akorát tím, na co má. „Už osm let mám odměny stejné a nejsem ani na polovině toho, na co bych měl nárok. Ale tady nejde ani tak o peníze, jako o to, že jsme stále více zahlceni byrokratickými záležitostmi. Od požadavků kraje až po výkazy pro statistický úřad, na které není až tolik času, ale kontroly to nezajímá. A jako neuvolněný starosta, který nemá ani sekretářku, ani nemůže uhlídat všechny změny a novinky, které se na obce valí," dodal.
Naopak starosta Domanína Pavel Michal, který si v minulosti vyzkoušel i práci neuvolněného prvního muže radnice, vládní nařízení jenom vítá. „Odpovědnost má neuvolněný starosta úplně stejnou jako uvolněný. Agenda, kterou musí obce řešit, stoupá geometrickou řadou a když přijde nějaká kontrola, tak se na vás dívá stejně, jako kdyby ji zpracovávali nejrůznější odborně zaměření referenti třeba městského úřadu. U nás, co neuděláme s účetní, tak nemáme. A myslím si, že dnes už  je vést obec a nést za ní takovou zodpovědnost jako neuvolněný starosta, neúnosné," míní Pavel Michal.
Jako příklad uvedl, že obec provozuje vlastní vodovod, což umožňuje poměrně nízké vodné a stočné, ale okolo kterého je nepředstavitelné množství starostí, což ani nikdo nevidí a obyvatelé to berou jako samozřejmost.
Protože Domanín má schválený rozpočet ještě z doby, kdy nikdo o nařízení vlády nevěděl, musí se upravit. „Rozhodně nás to ale výrazným způsobem neovlivní. U samotných zastupitelů to bude úplně minimální nárůst výdajů, pouze u místostarosty je to v řádu stokorun.