Úterý

Krizový štáb zasedl ráno v Jindřichově Hradci. Podle starosty Stanislava Mrvky se již situace stabilizovala. "V pohotovosti je stálá pracovní skupina, která plní běžné úkoly. Žádnou aktuální krizi všek v tento moment řešit nemusíme. Zdá se, že se vše pomalu uklidňuje," konstatoval starosta.

V Jarošově nad Nežárkou,který leží na soutoku hned tří řek (Kamenice, Žirovnice, Nežárka), zaplavila voda tři sklepy. "Jakmile hladina trochu opadne, začnou hasiči s odčerpáváním," oznámil telefonicky starosta Bohumil Rod.

Pomoc
Farní charita Jindřichův Hradec v součinnosti s Diecézní charitou v Českých Budějovicích pořádá sbírku určenou k likvidaci škod vzniklými povodněmi.

Na Farní charitu v Jindřichově Hradci, ulice Pravdova 837/II můžete přinášet tyto věci: savo, rukavice, holínky a další úklidové a ochranné prostředky. Z pracovního nářadí například lopaty, kbelíky, kartáče, košťata apod.
Další možností je finanční pomoc - číslo účtu je 11998822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 906.
Třetí možností je dárcovská DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777.

V Majdaleně je od pondělního odpoledne 1. povodňový stupeň. U limnigrafu Pilař již hladina přesáhla čtyři metry. O půl noci zde bylo naměřeno 419 cm, mezi 5. a 6. hodinou ranní se hladina ustálila na 417 cm.

V Lásenici, kde v pondělí kolem 10. hodiny dostoupala Nežárka na 1. povodňový stupeň, zalila silnici na Vydří a voda se dostala i do několika domů, se ve 20 hodin vrátila na 2. povodňový stupeň. Hladina ale dál klesá velmi pomalu a v úterý v 6 hodin ráno ubyl 1 cm.

V Nové Vsi nad Lužnicí hladina od pondělní 6. hodiny ranní neustále klesá a o půlnoci již byla na 1. povodňovém stupni - tedy bdělosti, kdy by již nemělo hrozit žádné nebezpečí. 

V Oldřiši v úterý před 6. hodinou ranní Hamerský potok klesl na 2. povodňový stupeň. 

Nová řeka v Mláce v pondělí hodinu před půlnocí překročila 2. povodňový stupeň a stoupá. 

Dračice v Klikově u Suchdola nad Lužnicí v pondělí hodinu před půlnocí překročila 2. povodňový stupeň a od 5. hodiny ranní stagnuje.

Moravská Dyje v Janově na Dačicku v pondělí před 23. hodinou vystoupala na 1. povodňový stupeň a rozlila se po loukách.

Pondělí

Nežárka ustupuje. Stupeň povodňové aktivity v Lásenici klesl z třetího stupně na druhý. V Rodvínově už je pouze jednička.

Voda v Jindřiši

Přívaly vody z Hejtmanu a rybníka v Malém Ratmírově si našly cestu ven z koryta Hamerského potoka v Jindřiši. Jeden dům je již zaplavený a do níže položených obydlí teče voda kanalizací. Starostka Rodvínova Hana Hašková je na místě. "Naštěstí jsme si už ráno začali připravovat pytle s pískem, i když původní zprávy byly takové, že hladina stoupat nemá. Celkem to zvládáme a největší starosti nám právě teď dělá kanalizace. Uvidíme, co bude dál, protože v Mutyněvsi je to také nalité až po okraj, což by se u nás také samozřejmě projevilo," vyjádřila starostka své obavy.

Voda v Jindřiši zaplavila dvůr jedné usedlosti a do jednoho domu šla kanalizací. U další usedlosti zaplavila zahradu a jak uvedla majitelka Radka Svitáková, v podobné situaci byli i v roce 2002 a 2006. "Momentálně se nemůžeme od cesty dostat domů a používáme zadní vchod. V roce 2006 jsme předem nemohli vůbec a dostávali jsme se přes humna a nebo sousedy," zmínila Radka Svitáková.

Podle starostky Rodvínova se začal v pondělí kolem 16. hodiny odpouštět Ratmírovský rybník a kolem 19. hodiny se voda dostala do Jindřiše. Voda se navíc drala na povrch kanalizací. "Již v neděli odpoledne nám nabízela pomoc policie, z krizového štábu jsme dostali písek a hned ráno jsme začali plnit pytlle, které jsme měli vlastní. Červený kříž nám nabídl čistící prostředky, ale zatím to zvládáme," sdělila večer starostka.

Do Jindřiše večer dorazil i velitel humanitární pomoci jindřichohradeckého oblastního spolku Českého červeného kříže Jan Holý. Podle jeho slov jsou "jeho lidé" v pohotovosti, čekají na telefonu připraveni pomáhat povodněmi postiženým obyvatelům. "Do hodiny jsme schopni vyjet, můžeme pomoci s evakuací, vyklízením nábytku, úklidem, dodáme čistící prostředky," zmínil. 

Rybáři byli nuceni upustit Hejtman u Střížovic a rybník v Malém Ratmírově. Zvýšený průtok v Hamerském potoce si vyžádal vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v Oldřiši. Jak uvedl starosta Blažejova Petr Tóth, voda se kontrole nevymyká. "Právě jsem se odsud vrátil a vypadá to uspokojivě. O upouštění jsem byl informován krizovým štábem, takže se nejednalo o žádné překvapení. U nás se nejspíš nebude jednat o nic vážného," je přesvědčený starosta.

V Lásenici se situace ani po 19. hodině výrazně  nezhoršila. "Stav je víceméně setrvalý a my jsme připravení. I když u vody člověk nikdy neví, tak neočekávám žádnou katastrofu. Jedná se o klasický scénář, kdy je zaplavena silnice do Vydří, a tím to podle mého i skončí," míní starosta Rudolf Hronza.

Třetího povodňového stupně dosáhla v podvečer Lužnice v Majdaleně. Starosta Karel Fürst je ale přesvědčený, že řeka již dosáhla svého maxima. "Jsme čtyři centimetry nad trojkou, ale hladina stoupá již jen velmi zvolna. Dopoledne nám každou hodinu přibývalo deset centimetrů, ale teď je to už jenom o dva. Věřím, že každým okamžikem bude kulminovat. Ještě sice umisťujeme pytle s pískem, já však myslím, že snad nebudou třeba," řekl Karel Fürst.

Vzhledem k vývoji počasí a stavu vody na tocích na Třeboňsku byla učiněna další opatření. V areálu Technických služeb města Třeboň bylo naplněno pískem na 2000 pytlů . Za pomoci dobrovolných hasičů Branné, Břilic a Staré Hlíny byly v odpoledních hodinách umístěny bariéry na několika místech ve Staré Hlíně. V 16:00 povodňová komise obce s rozšířenou působností Třeboň vyhlásila 3. stupeň povodňové aktivity ( stav ohrožení ) v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností.

V Jindřichově Hradci se odpoledne znovu sešel krizový štáb. Podle starosty Stanislava Mrvky se situace na Nežárce začíná uklidňovat, ale horší je situace na rybnících na Hamerském potoku. Dobrovolní hasiči budou celou noc držet službu nejen v Dolním Skrýchově, kde budou hlídat, aby se nehromadily plovoucí předměty, ale i na česlech Vajgaru, aby bylo možné regulovat průtok. Rybáři totiž potřebují upustit Ratmírovský rybník a Hejtman. V souvislosti s tím se dá počítat i s dílčími problémy v Jindřiši a Oldřiši. Počítáme, že se tam voda vylije na louky a pravděpodobně zaplaví cestu. Ke škodám by ale, doufejme, dojít nemělo," informoval Stanislav Mrvka.

Nežárka v Rodvínově překročila 3. stupeň povodňové aktivity.

Stále stoupá také Lužnice. Na jezu Pilař již také pokořila hranici 3. povodňového stupně, když překonala čtyři metry. Průtok se zde blíží 100 metrům krychlových za vteřinu. Na výjezdu ze Suchdola na Klikov musela být z důvodu zaplavení uzavřena vozovka.Podle informaci suchdolského starosty Pavla Mráčka je v současné době zaplavena také vodácká základna, loděnice suchdolských vodáků, kterým se voda zastavila těsně před klubovnou. "Voda protéká také chatovým táborem Sokola, ale tam jsou chatky vyvýšené a voda se až k nim nedostala," doplnil. V tuto chvíli se tak situace v Suchdole zdá být podle starosty stabilizována. "Zatím nejsou ani hlášené žádné velké škody. Doufal jsem sice, že to bude trochu milosrdnější, ale snad je naděje, že by se to zhoršovat nemuselo," rozvedl Pavel Mráček.Jak ale dodal, na loukách mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem je naakumulované značné množství vody. "Je třeba doufat, že situaci nezhorší nějaké další srážky," dodal.

V Lásenici byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Podle starosty Rudolfa Hronzy je obec sice připravená na vše, ale přesto neočekává, že by mohlo dojít k nějakým výrazným škodám. "Hladina se nyní drží na kulminačním bodu. K přechodu na vyšší stupeň došlo víceméně kvůli většímu upouštění vody z Vajgaru. Pokud k nám nepřijde nějaká větší vlna, tak bychom to měli ustát bez problémů," tvrdí lásenický starosta a dodává, že situaci rozhodně nikdo nepodceňuje. "Pohotovost drží hasiči, kteří hlídají aby řečiště nezatarasily žádné plovoucí předměty. Ukotvily jsme lávku, protože ta bývá při povodních ohrožena a navíc jsme ji i jednostraně přivázali k lípě, takže pokud by se dala do pohybu, tak nezablokuje tok. Vysekli jsme i ústupové cesty po loukách, aby se v případě nouze mohl každý evakuovat," vyjmenoval Rudolf Hronza.

V Nové Vsi nad Lužnicí voda kulminovala ve 3 hodiny ráno na 202 centimetrech a v současnosti pomalu klesá, a to o 10 centimetrů. Nyní bude záležet na tom, kolik vody přiteče z Rakouska. "Voda tentokrát přišla z jiné strany než jindy  a poškodila nám úpravnu vody. Lidé byli asi čtyři hodiny bez dodávek pitné vody," řekl starosta Josef Dlabik. Nyní vodu zajišťují pomocí cisterny. V Nové Vsi nedošlo ani k ohrožení obytných domů. "Máme spočítáno, že na 3. stupeň bychom se dostali při 210 centimetrech. To by byly ohrožené tři domácnosti," upřesnil starosta a dodal, že ale v těchto případech by nepomohly ani pytle s pískem, neboť do domů by se protlačila spodní voda.

Obec Lužnice hlásí zatím relativní klid. "Situaci monitorujeme. Řeka se zatím nevylila, ale u nás to bude celé trvat o něco déle. Jsme závislí na situaci z horní části toku," uvedla starostka Miroslava Kolouchová. Podle jejích informací také rybáři již od minulého týdne upouštějí průběžně rybník Rožmberk.

V Majdaleně stoupla za poslední hodinu voda přibližně o 10 centimetrů. V tuto chvíli je na 395 centimetrech, což je asi půl metru pod hodnotou z povodní z roku 2006 a stále jde rychle nahoru. „Jestli se nárůst nezastaví, pak budeme odpoledne plnit pytle s pískem a rozmisťovat je kolem Lužnice, kde je zástavba nejblíž k vodě. Ale bohužel si myslím, že ani to moc nepomůže, protože tam již jde spodní voda," informoval starosta Majdaleny Karel Fürst. To potvrzuje i Štefan Dunaj, který dopoledne vyklízel sklep svého domu, stejně jako lidé v sousedství. Lidé z okolí Lužnice se shodují na tom, že kdyby přibylo ještě 30 centimetrů, měli by už sklepy pod vodou.

Kemp v Majdaleně je v současné době uzavřen, přes noc ho postupně zaplavila voda. Přitom teprve včera ho opustil dětský tábor. „Bude trvan nejméně 14 dnů, než se provoz podaří znovu obnovit," uvedl provozovatel majdalenského kempu Martin Dunaj. Podle něho přitéká také značné množství vody z Koštěnického potoka.

Letošní povodeň je podle Karla Fürsta úplně jiná, než ta z roku 2002. „Tehdy byla prvně zaplavená Majdalena, potom Praha. Letos je to opačně a my tady na vodu stále čekáme. Než se sem dostane z Nové Vsi, trvá to tak 12 hodin," upřesnil.

Český červený kříž Jindřichův Hradec vyhlašuje Veřejnou sbírku – pro lidi v zaplavených oblastech. Věci se budou shromaždovat v Pravdově ulici 837/II  v Jindřichově Hradci každý den od 8:00 do 17:00 nebo se mohou lidé domluvit na telefonním čísle 775 377 320. Pracovníci ČČK přijímají dezinfekční prostředky, uklidové prostředky, hygienické potřeby a ošacení. Věci budou průběžně rozváženy do míst, která jsou  povodněmi postižena.

V Třeboni již od včerjšího odpoledne přistoupili k upouštění rybníku Svět. "Výpustní stoka byla osazena pytlemi s pískem, abychom mohli v co největším rozsahu vypouštět," informoval starosta Jiří Houdek. Voda se v tuto chvíli rozlévá do zámeckého parku, který byl z tohto důvodu preventivně uzavřen. "Přes noc se situace trochu uklidnila, ale protože je v tomto ohledu Třeboňsko hodně specifické a voda sem dobíhá z obrovského povodí, situace se tady vyvíjí oproti zbytku území opožděně a velkou vodu tedy teprve čekáme," rozvedl starosta.

U Spolského mlýna na přitoku ze Spolského rybníku do rybníku Svět přes noc vybudovali provizorní hráz, která by měla zpomalit přítok do Světa. Hladina Spolského rybníku totiž stále stoupá, a to přibližně o centimetr za hodinu. "Situace je zatím zvládnutelná, ale bude hodně záležet na tom, jestli a jak moc bude pršet," zhodnotil Jiří Houdek. Podle jeho informací se očekává, že prozatím se co nejvíc bude pouštět do Nové řeky, Stará zatím zůstane jako rezerva. "Předpokládám, že ta bude využita odpoledne a navečer. Jsme stále v očekávání. Situace se zřejmě bude zhoršovat v průběhu zítřka a ve středu, ale doufáme, že se nevyrovná povodním z roku 2002," uzavřel Jiří Houdek.

Ráno zasedal krizový štáb v Jindřichově Hradci, kterému předsedal starosta města Stanislav Mrvka. "Plníme povinnosti, jež nám vyplývají ze zákona. Rozdal jsem úkoly, které spočívají zejména v prevenci a celou situaci monitorujeme i v terénu. Zatím se nejedná o nic tragického," uvedl starosta, podle kterého v současné době není důvod k přílišným obavám. "Jediný problém jsme doposud zaznamenali v Dolním Skrýchově, kde se Nežárka vylila z břehů. Nastoupí tam hasiči, kteří budou hlídat, aby nedošlo například ke vzpříčení spadlých stromů. Uzavřeli jsme jednu úzkou uličku a o možném nebezpečí informujeme tamní obyvatele," vysvětlil Stanislav Mrvka.

V okolí Suchdola nad Lužnicí je podle starosty Pavla Mráčka zatím relativní klid. "Voda je sice rozlitá na louky, pod vodou je částečně i vodácká základna u Klikovského mostu, ale k větším problémům ani ohrožení zatím nedošlo," informoval.

V Nové Vsi nad Lužnicí stále platí 2. povodňový stupeň,. ale Lužnice kolem 3. hodiny ranní kulminovala. Starosta Josef Dlabik doufá, že obec už má to nejhorší za sebou. "Voda už stagnuje a jsme tak na hraniě mezi jedničkou a dvojkou. Měli jsme drobný problém s úpravnou vody, do které nám vnikla vode z jiného směru, ale vše už je vyčištěné a opět v pořádku. Stále jsou ohrožené tři objekty, pokud ale nezačne silný liják, tak by se nemělo stát nic vážného," říká starosta.
 

Na jezu Pilař u Suchdola nad Lužnicí řeka před 4. hodinou ranní nastoupala na druhý povodňový stupeň. Od nedělního večera se hladina zdvihla o půl metru. 

V Lásenici platí stále 2. stupeň. Nežárka od nedělní 21. hodiny vystoupala o dalších 11 centimetrů. Je zde uzavřená silnicie na Vydří. 

Na Hamerském poroce v Oldřiši se voda drží od půlnoci těsně nad hranicí 2. stupně.

Druhý povodňový stupeň je vyhlášený i v Majdaleně, jak informoval její starosta Karel Fürst. "Voda je rozlitá spíše po loukách, k nějakým škodám zatím nedošlo a věřím, že pokud nezačne opět silný lijavej, tak k ni ani nedojde. Přesto ale zůstáváme ve střehu," konstatoval Karel Fürst.

Neděle

V neděli kolem 21. hodiny padlo rozhodnutí o uzavření silnice z Lásenice do Vydří. Je zaplavený zhruba padesátimetrový úsek. Na silnici je kolem 30 centimetrů vody, která sahá k plotům několika domů. 

Vedení obce situaci monuitoruje. "Hasiči lany preventivně ukotvili lávku. Sledujeme vývoj na internetu. Zatím žádné jiné komplikace nejsou," uvedl místostarosta Lásenice František Fojt.  

Druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti je od nedělního večera i v Nové Vsi nad Lužnicí. Zhruba za hodinu a půl se hladina zvedla o více než půl metru.

Stav nebezpečí

Na vybraných místech kraje platí stav nebezpečí. Rozhodl o tom jihočeský hejtman Jiří Zimola, a to s ohledem na očekávanou kulminaci některých jihočeských toků. Stav nebezpečí platí od neděle 2. června od 20. hodiny, kdy začíná nonstop fungovat pracovní skupina krizového štábu. Tento krok Jihočeskému kraji umožňuje větší pravomoci při pomoci obyvatelům. Krizová opatření se týkají např. vstupu do zaplavených území, přímého vyžádání pomoci, zvýšené péče o děti a mládež, snazší organizace při evakuacích nebo zásobování.

V neděli večer již hladina Nežárky v Lásenici byla na druhém povodňovém stupni, Lužnice na Pilaři a v Hamru a Hamerský potok v Oldřiši dosáhly stavu bdělosti, tedy prvního povodňového stupně. 

uzavřené úseky kvůli vodě na jihu Čech:

Celkem je v kraji uzavřeno 38 silnic. Dosud bylo evakuováno 506 osob. Policisté se podíleli na evakuaci 360 občanů.

Policisté pomáhají při evakuaci osob, řeší silniční uzavírky a střeží opuštěné objekty.

Jihočeská policie má od nočních hodin v terénu zhruba 250 policistů, kteří se podílejí na silničních uzavírkách, vytýčení objízdných tras a také na záchranných pracích či evakuaci ohrožených osob. Dalších zhruba 200 policistů je připraveno pro střežení evakuovaných objektů a pro zajištění veřejného pořádku a majetku osob a také jako střídání nasazených policistů.

Stále platí pro většinu jihočeských toků stupeň povodňové aktivity č. III., místy je hlášeno extrémní ohrožení. Na Českobudějovicku je uzavřena silnice I/20 na trase České Budějovice Písek u Sedlce, trasa Plav – Roudné – České Budějovice.

Na Kaplicku jsou uzavřeny komunikace na čtyřech místech. Podél řeky z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny probíhá evakuace z ohrožených objektů.
Jindřichohradecký kraj má většinu toků na stupni č. I., mimo řeku Nežárku, kde platí II. stupeň povodňové aktivity.

Na Písecku jsou uzavřeny komunikace v okolí Otavy z důvodu umisťování protipovodňových zábran. V Milenovicích bylo evakuováno zhruba 60 osob. Purkratice mají připravenu evakuaci domova seniorů.

Na Prachaticku v Husinci a okolí bylo evakuováno kolem 120 osob. Most přes řeku Blanici je zatím stále průjezdný. Uzavřen je most v Lenoře, silnice v Želnavě a další úseku, které jsou uvedeny v dopravním zpravodajství PČR.

Na Strakonickém okrese je uzavřena trasa Štěkeň – Čejetice, Krašovice – Vodňany. Ze střediska Univerzity Karlovy bylo evakuováno zhruba 30m osob. Část domů ve Vodňanech je také ohrožena.

V Táborském okrese je také na většině toků III. Stupeň. U Malšic byl evakuován dětský tábor a chaty, přemístěno bylo 80 osob. Z okolních obcí jako Pavlov bylo evakuováno kolem dalších 20 osob.

V Táboře je uzavřena Lužická ulice. V Horkách se propadla komunikace do hloubky pěti metrů a vytvořil se tak kráter 2x2 metry. Místo je označeno a uzavřeno.

Psychologická poradenská linka ministerstva vnitra – povodně 2013
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policejním prezídiem zřídilo dne 2.6.2013 od 20,00 psychologickou poradenskou linku pro lidi zasažené povodněmi.

Linka funguje NONSTOP na telefonním čísle: 974 834 688

Linka je určena zejména pro občany zasažené povodněmi a jejich blízké, slouží však také profesionálům (praktičtí lékaři, zástupci obcí, pedagogové, psychologové, členové Integrovaného záchranného systému), kteří zde mohou zjistit informace, jak optimalizovat své postupy při práci s lidmi zasaženými povodněmi.

Cílem linky je psychosociální podpora zasaženým:
psychologické poradenství
psychologická podpora
krizová intervence
přenos informací
Současně se zřízením linky HZS ČR prostřednictvím psychologů HZS krajů poskytuje psychosociální pomoc osobám zasaženým povodní.

Vytrvalý déšť, který v posledních dnech nemíní ustat, sice zvedá hladiny řek a rybníků, ale dosud nezpůsobil žádné vážnější škody. Už v průběhu týdne museli třeboňští rybáři preventivně upustit vodu z Rožmberku a počasí se neumoudřilo ani o víkendu. 
S obavami sleduje tok Žirovničky i Štěpán Jirka, který má v těsném sousedství jejího toku v Hostějevsi chatu. "Na žádnou katastrofu do zatím nevypadá, už jsem tady zažil daleko větší šrumec. Podcenit to ale určitě nehodlám. Trochu jsme snížili hladinu rybníka, jež zde má tchán, a ten by měl případné přívaly zachytit," míní Štěpán Jirka.
Že situace není zatím nijak horká potvrzuje i spojař jindřichohradeckých hasičů Radek Pakosta. "V celém okrese je zatím klid a nikde jsme kvůli velké vodě zasahovat nemuseli," informoval v sobotu krátce po 21. hodině. 

6.00 - Přesto, že stále usilovně prší, ani přes noc se situace nijak dramaticky nezhoršila a voda naštěstí nepáchá žádné větší škody. Hradečtí hasiči zatím nemusli vyjíždět, k žádnému zásahu souvisejícímu s vodními přívaly.

7.15 - Prudký liják pomalu ustává. Hladiny řek na Jindřichohradecku jsou zvedlé jen mírně. První stupeň povodňové aktivity (bdělost) je vyhlášen pouze na jezu v Lásenici.