Tradičně ji pořádala Třeboňská rozvojová o.p.s. a zúčastnilo se jí celkem devatenáct neziskových organizací, které po celý měsíc předváděly veřejnosti svou činnost.

Úspěšná aukce výtvarných děl přinesla výtěžek 61 tisíc korun. Každá ze zúčastněných organizací obdržela od pořadatele 2200 korun jako příspěvek na svou další činnost.

„Děkujeme všem, kteří nám do aukce přispěli svými díly, a těm, kteří si je koupili,“ uvedla Marcela Adamová z pořádající Třeboňské rozvojové o.p.s.

Slavnostního setkání se zúčastnili i hosté z neziskovek z Prachatic. „Vloni jsme kampaň rozšířili a propojili některé aktivity s neziskovým sektorem v podobně velkém jihočeském městě, přičemž obě strany toto hodnotily jako přínosné a inspirující,“ doplnila Marcela Adamová.

Vybrány byly právě Prachatice, kde se ve stejném termínu konala obdobná akce.